Muziek op feestweken hoeft niet zachter

Redactie 12-07-2017
Foto: Facebook Feestweek Marktplein

Moet de muziek op feestweken nu wel of niet zachter om 24.00 uur? Daarover is bij de organisatie van het Spektakelfeest in Maasdijk, de BraDeLier in De Lier en Feestweek Naaldwijk wat onduidelijkheid ontstaan.

Vorige week werd door de rechter een geluidsmaatregel bij de feestweek in 's-Gravenzande opgelegd, die bepaalde dat de muziek om 24.00 uur zachter moest. Toen werd aangenomen dat die uitspraak alleen betrekking had op de feestweek in 's-Gravenzande. Inmiddels zeggen organisatoren van de feesten in Maasdijk, De Lier en Naaldwijk dat ook zij door de gemeente zijn benaderd. Aan hen werd meegedeeld dat de regeling ook voor hen geldt. Dat zegt LPF Westland, die schriftelijke vragen over het onderwerp heeft gesteld nadat de fractie heeft gesproken met de organisatoren van het Spektakelfeest. "Klopt het dat de gemeente de organisaties van Maasdijk, De Lier en Naaldwijk gebeld heeft met de mededeling dat de muziek om 24u uit moet?"

Burgemeester Van der Tak schrijft echter op Twitter dat de geluidsmaatregel alleen gericht was op de feestweek van 's-Gravenzande. "Niet op de rest." Een communicatiemedewerker van de gemeente laat weten: "Er is geen aanleiding om het geluidsniveau in de overige feestweken terug te brengen. Mochten bewoners hinder ondervinden, laat hen dan in overleg gaan met de organisatie om te komen tot een oplossing. De gemeente hecht groot belang aan ontmoeting en saamhorigheid. Onze feestweken moeten gezellig blijven!"