Verbouwing watertoren Naaldwijk

Redactie 14-07-2017
Foto: archiefDe bouwplannen voor de watertoren werden in 2014 onthuld.

Het gemeentebestuur wil een vergunning verlenen voor de bouw van nieuwe appartementen in en aan de watertoren in Naaldwijk. Het plan voor de verbouwing ligt van 28 juli tot en met 7 september ter inzage. Nadien spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

Negen appartementen moeten er volgens het meest recente ontwerp komen. Een deel van de appartementen komt in een aparte kolom naast de watertoren. Die nieuwe aanbouw verschaft ook toegang tot het complex. Er zijn zeventien extra parkeerplaatsen in de directe omgeving nodig voor het plan. In het bouwplan zijn drie garages opgenomen, acht extra parkeerplaatsen naast de Verburchlaan en acht parkeerplaatsen langs de Van Lijnschotenlaan.

Het college van burgemeester en wethouders (b en w) oordeelt positief over het plan, omdat het kans biedt cultureel erfgoed te bewaren, schrijft zij in een onlangs verzonden brief aan de gemeenteraad. De appartementen bieden economisch draagvlak voor het behoud van de watertoren en het tegengaan van verval, stellen b en w.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie hebben zich tegen een vergunning uitgesproken. Volgens deze twee instanties wordt er met de vernieuwing van de watertoren voorbijgegaan aan de architectonische betekenis van het gebouw en voert de economie de boventoon. Zij vinden dat nieuwbouw het monument niet versterkt.

B en w zet daar tegenover dat die redenatie te star is. "Een te starre houding vormt juist een bedreiging voor het erfgoed." Als de watertoren geen nieuwe functie krijgt, dan is er geen economisch draagvlak om deze een nieuw leven te geven. Daardoor zal het gebouw uit 1930 alleen maar verder vervallen. Wat betreft het gemeentebestuur krijgt de nieuwe functie en het economisch rendabel maken van het gebouw voorrang.

De Welstandscommissie heeft positief geadviseerd, laat het college de raad weten. Verder voldoet het plan aan de stedenbouwkundige voorwaarden, zijn er voldoende parkeerplaatsen ingepland en behoedt het plan de watertoren voor verder verval, schrijven b en w. Zij stelt de gemeenteraad voor om na de ter inzage-legging akkoord te gaan met de 'verklaring van geen bedenkingen' voor de omgevingsvergunning.