Geen proces tegen onzorgvuldig saneren asbest

Redactie 17-07-2017
Foto: []

Hoewel asbestsaneerder DULO bij het saneren van de Leuningjes in Poeldijk onzorgvuldig heeft gehandeld, is de gemeente Westland niet voornemens om het bedrijf aansprakelijk te stellen. Het college heeft hiervoor advies ingewonnen bij twee juridische bureaus. Belangrijkste struikelblok blijkt te zijn dat de gemeente bij het verlenen van de opdracht haar eigen inkoopvoorwaarden niet voldoende kenbaar heeft gemaakt. Ook zijn de inkoopvoorwaarden van DULO niet expliciet van de hand gewezen. Dit houdt in dat de gemeente geen juridische basis heeft om het bedrijf aansprakelijk te stellen. Bovendien is het incident inmiddels verjaard.

Door het onzorgvuldig handelen liep het saneren van De Leuningjes uit de hand. Volgens het voorgeschreven werkplan is bij de eerste kleine sanering de vrijkomende lucht via een filmkamer in de open ruimte geblazen. De luchtstroom is echter ook via een niet aangesloten luchtrooster boven de plafonds gaan circuleren waar, naar later bleek, asbesthoudend materiaal lag. Door de luchtstroom is het asbesthoudend materiaal weggeblazen en verderop in De Leuningjes terechtgekomen. Dit had tot gevolg dat ook de Gerberazaal, Rooszaal en centrale hal gesaneerd moesten worden. De gemeente heeft hierdoor extra kosten moeten maken.