Kleine kans op gratis WiFi

Redactie 17-07-2017

Er is een kleine kans dat gemeente Westland gratis WiFi in de kernen mogelijk zal maken. Dat wordt duidelijk uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Westland Verstandig. Die fractie wees het college op een Europese subsidie om een hotspot in de gemeente te realiseren. De gemeente reageert dat zij niet het voortouw zal nemen voor de realisering van WiFi in openbare ruimtes. "Als er initiatieven van de winkeliersverenigingen komen of andere partijen in een centrum, dan zijn wij van harte bereid te onderzoeken of we dit kunnen ondersteunen", aldus het college. Die wijst er verder nog op dat de subsidie niet altijd in verhouding is met de tijd en de capaciteit die de aanvraag kost. De gemeente rekent voor dat per gemeente circa € 15.000,- beschikbaar zal zijn, terwijl de dekking voor één centrum rond de € 50.000,- kost. "Aangezien Westland meerdere kernen heeft zullen de totale kosten voor een WiFi dekking in alle kernen beduidend hoger liggen." Verder vraagt het college zich af of het nog wel voorziet in een behoefte, aangezien veel winkels en horeca al gratis WiFi aanbieden en mensen zelf voldoende toegang hebben tot mobiel internet via het 4G-netwerk en grotere databundels.