Nieuwe medewerker integratie moet hulp bieden

Redactie 10-08-2017

Een speciale medewerker integratie komt per 1 september het team van Vitis Welzijn versterken. De 'integratiemedewerker' gaat zich bezighouden met de relaties tussen vluchtelingen en de buurt. Dat zegt de directeur van Vitis Welzijn, Sylvia Vollebregt. De nieuwe functie moet een antwoord geven op problemen die spelen.

Onder meer in De Lier en in Monster zouden problemen spelen van overlast door vluchtelingen. Dat blijkt uit eerdere schriftelijke vragen van GemeenteBelang Westland. De fractie stelt dat structurele problemen in het inburgeringstraject leiden tot problemen tussen statushouders en hun omgeving. De vluchtelingen zijn onvoldoende bekend met de Westlandse gewoonten en gebruiken. In de wijken ontstaat wrevel, zoals in De Lier waar een mevrouw overlast heeft van haar buurman, maar daar wegens de taalbarrière niet met hem over kan praten. In Monster speelden eerder dit jaar problemen met vluchtelingenfamilies. Monsternaar Brian Heilbron is van mening dat vluchtelingen meer begeleiding nodig hebben. "Ze worden in een woning neergezet en dan mogen ze zelf zien hoe ze het gaan doen,'' constateert hij. "Maar ze begrijpen veel dingen gewoon niet.'' Ineke de Graaf uit Monster pleit ook voor meer begeleiding aan de statushouders. "Om ellende te voorkomen,'' motiveert zij. "Problemen moeten bespreekbaar worden gemaakt.'' De Graaf heeft ook buren geholpen met de taal en met een verhuizing. "Je zou verwachten dat instanties hen daarbij helpen. Dat is niet zo.''

Medewerker

De begeleiding van vluchtelingen ligt de eerste 15 maanden bij Vluchtelingenwerk. Vitis Welzijn speelt een rol in de sociale samenhang in de wijken. Die heeft na overleg met de gemeente Westland besloten om een medewerker aan te stellen die zich speciaal bezighoudt met de integratie van vluchtelingen. "Er zijn meer statushouders gekomen. Daarom komt er een medewerker voor integratie. Die gaat zich bezighouden met de relaties in de buurt,'' zegt Vollebregt.

Vollebregt laat weten dat er wordt overwogen ook een soort maatjesproject te beginnen, waarbij statushouders en buren met elkaar in contact komen.

De gemeente geeft vanaf oktober meer informatie over Westlandse normen en waarden aan statushouders, heeft zij geantwoord op eerdere schriftelijke vragen van GBW.

Lees het complete artikel in Het Hele Westland van 9 augustus 2017


Ander nieuws
Deel dit artikel