VVD-wethouder Peter Ouwendijk overleeft motie van wantrouwen

Redactie 13-09-2017

VVD-wethouder Peter Ouwendijk heeft gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie van wantrouwen overleefd. De LPF fractie diende de motie in. De fractie vindt dat de wethouder op verschillende in het asbestdossier van het Poeldijkse zalencentrum De Leuningjes punten fors in gebreke is gebleven.

De motie volgde na een debat waarbij LPF-raadslid John Witkamp Ouwendijk aan de tand heeft gevoeld over de slepende kwestie. Zij verwijt de wethouder inadequaat en niet constructief optreden. De fractie vindt onder meer dat Ouwendijk de raad op het verkeerde been heeft gezet met het presenteren van onjuiste ramingen. Daarnaast vindt LPF Westland dat de raad onvolledig of helemaal niet werd geïnformeerd. “Pas na vragen en moties kwam er informatie,’’ verwijt Witkamp de wethouder. Hij vraagt zich af waarom de wethouder niet in eerdere stadia met informatie naar de raad toe kwam. Ook suggereerde de partij dat de wethouder geen regie lijkt te hebben over zijn afdeling waar het volgens Witkamp ontbreekt aan juridische kennis.

Ouwendijk spreekt tegen dat dat hij de raad onvolledig heeft geïnformeerd. Hij wijst erop dat hij de gemeenteraad maandelijks en soms wekelijks op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen rond het Poeldijkse zalencentrum. Hij heeft toegegeven dat er juridische fouten zijn gemaakt bij het contracteren van de asbestsaneerder. De gemeentelijke inkoopvoorwaarden bijvoorbeeld waren niet direct van toepassing verklaard, waardoor automatisch de voorwaarden van de andere partij – in dit geval de asbestsaneerder – gelden. Volgens de wethouder betreft het een incident. De vragen van LPF Westland leveren geen nieuwe informatie op.

De motie van wantrouwen kon alleen rekenen op steun van Westland Verstandig. De andere fracties zien geen reden de wethouder te laten vallen. “Het is een vervelend dossier, maar dat rechtvaardigt geen motie van wantrouwen,’’ stelt Piet Vreugdenhil, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA Westland. “In Poeldijk bestaat geen uniforme mening over het wel of niet openhouden van De Leuningjes.’’

Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland vindt dat de aanpak van het probleem veel beter had gemoeten. Maar hij vindt dat met het debat teveel wordt teruggeblikt. “Wij willen vooruit kijken en samen bouwen aan een sociaal cultureel centrum voor Poeldijk.’’ Hij wil de plannen waaraan momenteel wordt gewerkt afwachten. “Deze of volgende maand kunnen we dan verder kijken.’’ 

Ouwendijk vindt het jammer dat hij de LPF niet heeft kunnen overtuigen. Hij laat weten dat de stedenbouwkundige visie voor Poeldijk binnekort het daglicht gaat zien.