Westlandse bedenkingen natuurbegraven op schrift naar Rotterdam

Redactie 27-09-2017
Foto: stockfoto

Natuurbegraven in de Hoekse Bonnenpolder. De stichting Natuurbegraven wil het. Westland heeft zijn bedenkingen. Binnenkort gaat er een Westlandse brief naar de gemeente Rotterdam. Daarin geeft de gemeenteraad van Westland haar wensen en bedenkingen aan.

De ontwerpen voor een opnieuw in te richten Hoekse Bonnenpolder liggen binnenkort op tafel, zegt een gemeenteambtenaar dinsdagavond in de commissievergadering. Behalve ruimte voor recreatiemogelijkheden wordt 30 van de 128 hectare grond ingepland voor natuurbegraven. Natuurbegraven Nederland, Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten hebben volgens haar een optie genomen op 30 hectare voor de begraafplaats. Waar die 30 hectare precies komt, is nog onduidelijk.

Staelduinse bos

De kans is aanwezig dat de natuurbegraafplaats aansluit op het Westlandse Staelduinse bos. Dat heeft effect op Westland; voor de aanleg van een natuurbegraafplaats moet de grond met zand worden opgehoogd. Dit heeft gevolgen voor onder meer het grondwaterpeil. Maar wat de effecten precies zijn, is nog onduidelijk.

Daarom drong wethouder Frank Rijneveen (GemeenteBelang Westland, ruimtelijke ordening) er in de commissievergadering op aan dat de Westlandse raad een brief zou richten aan het Rotterdamse gemeentebestuur. Een brief met wensen bedenkingen die voorafgaan aan de besluitvorming, werkt efficiƫnter dan het indienen van zienswijzen achteraf, zo redeneert de wethouder.

Invloed

Voor Westland is het belangrijk te weten waar de natuurbegraafplaats precies wordt aangelegd. Bert Doelman (LPF) had al berekend dat er een half miljoen kubieke meter zand nodig is om 30 grond op te hogen. "Dat zal invloed hebben op Westland en niet alleen op het gebied dat aansluiting heeft op de Bonnenpolder," merkte hij op. Doelman wil de tijdsplanning voor het project weten.

Ulbe Spaans, fractievoorzitter van GroenLinks heeft aangegeven dat de ontwikkelingen in de Hoekse Bonnenpolder in elk geval geen nadelige gevolgen mag hebben voor de natuur aan Westlandse kant. Hij is sowieso niet enthousiast over de plannen met de polder, omdat de polder eeuwenoud cultuurhistorisch gebied is.

Dick de Heer, raadslid voor de ChristenUnie/SGP had al gelezen dat de initiatiefnemer voor natuurbegraven aan het gebied dat aan het Staelduinse Bos grenst heeft gedacht. "Het bedrijf heeft drie begraafplaatsen in het oosten van het land aangelegd. In Schaik is een proces tot aan de raad van State gevoerd. De initiatiefnemer heeft die gewonnen," wist De Heer. Reden temeer om onmiddellijk een duidelijke brief naar Rotterdam te sturen, gaf Rijneveen aan. "De 128 hectare polder is van Natuurmonumenten. De kostendrager van deze investering zit in de natuurbegraafplaats.''

Peter Duijsens (fractievoorzitter Westland Verstandig), Dick de Heer (raadslid ChristenUnie/SGP) en Cor van der Mark (CDA-raadslid) gaan de brief opstellen.