Geen geld voor Kwekers in de Kunst

Redactie 08-11-2017

De 100.000 euro die was gereserveerd voor een community art project van Kwekers in de Kunst wordt teruggehaald uit de programmarapportage van de gemeente Westland. Het geld gaat naar het resultaat. Het amendement hierover van de fracties LPF, GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, Groen Links, ChristenUnie/SGP is aangenomen door de raad.

Wethouder Theo Duijvestijn heeft tijdens de bespreking van de begroting voor volgend jaar een vurig pleidooi gehouden voor subsidiëring van het openingsfeest voor het World Horti Center. Hij noemde onder meer het belang van het WHC voor de ontwikkeling van Westland. Op educatief en innovatief niveau gaat het nieuwe kenniscentrum een belangrijke rol spelen. Een rol die onmisbaar is voor de wereld ook, zo betoogt Duijvestijn.

Hij heeft waardering uit de raad gekregen voor zijn heldere uiteenzetting over het hoe en waarom van het verstrekken van de gelden. Groen licht is er niet gekomen. Dat was gezien de discussie die in de middag was gevoerd, ook onmogelijk.

Kwekers in de Kunst

De raad besloot dinsdagmiddag geen geld voor Kwekers in de Kunst uit te willen trekken. Deze stichting zou het openingsfeest voor het WHC verzorgen. Daarvoor had zij een ton nodig. Oud-burgemeester Sjaak van der Tak zou dat geld hebben toegezegd, maar die beslissing had hij aan de cultuurwethouder moeten laten. Marga de Goeij (CDA) had aangegeven het geld niet te kunnen verstrekken. Uiteindelijk oefende de stichting in de ogen van de raad druk uit op Van der Tak om zijn toezegging na te komen. Hij heeft eind september 40.000 euro laten overmaken.

De raad werd in het geheel niet betrokken bij de gang van zaken. Het geld moet nu terug en naar de overige 60.000 euro kan de stichting ook wel fluiten.