New Lake 19 mag gemeentekantoor 's-Gravenzande ontwikkelen

Redactie 22-11-2017
Foto: PREen impressie van het plan van New Lake 19 bv.

Het voormalige gemeentekantoor in 's-Gravenzande wordt waarschijnlijk verkocht aan New Lake 19 bv. Het college van Westland is voornemens de verkoop aan deze partij te gunnen. Er waren drie partijen in de race om de gemeentehuislocatie te herontwikkelen. De twee partijen die ook in de race waren, Bouhuisen Groep en VolkerWessels, mogen binnen tien dagen bezwaar indien tegen de gunning.

Plan

Als het aan New Lake ligt, maakt het gemeentekantoor plaats voor 28 appartementen, 1.100 m2 aan maatschappelijke ruimte en een grand café in het historische pand van het oude raadhuis. Het oude raadhuis aan de Langestraat blijft daarmee staan. Een beoordelingscommissie en klankbordgroep van bewoners en ondernemers zag dit plan het meest zitten. "We hebben drie goede plannen ontvangen. Een compliment aan de drie indieners is absoluut op zijn plaats", aldus verantwoordelijk wethouder Peter Ouwendijk (vastgoed). "Het gezamenlijke eindoordeel van de beoordelingscommissie en de klankbordgroep is dat het plan van New Lake 19 het meeste aansluit bij de uitgangspunten die de gemeenteraad vooraf heeft meegegeven."

Vervolg

Als er geen bewaar wordt ingediend, wordt de verkoop definitief gegund aan New Lake 19 bv en wordt een definitieve koopovereenkomst gesloten. De ruimtelijke en vergunningsprocedures zullen ongeveer een jaar in beslag nemen, mits er geen zienswijzen worden ingediend tegen het plan. Pas daarna wordt het eigendom overgedragen en kan men van start met de sloop en nieuwbouw van het project. Tot het moment van sloop wordt het pand bewaakt, laat de gemeente weten.