NVJ: 'Westlands persprotocol beperkt bewegingsvrijheid pers'

Redactie 11-01-2018
Foto: PRBurgemeester Agnes van Ardenne.

Een nog in te voeren persprotocol van de gemeente Westland heeft nogal wat stof doen opwaaien. In het protocol staan regels waar de media zich aan moeten houden wanneer ze verslag doen van raads- en commissievergaderingen. Volgens de gemeente zijn de regels nodig om raasleden hun werk ongestoord te kunnen laten doen, maar volgens Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren gaat het protocol te ver.

De regels in het protocol richten zich vooral op fotograferende en filmende pers. In het protocol staat onder meer dat fotografen en cameramensen zich minimaal twee uur voor aanvang van een vergadering moeten aanmelden bij de griffie. Ook mogen de media alleen met toestemming van de burgemeester opnames maken vanaf een 'bescheiden positie' in de raadzaal of commissiekamer. Tijdens schorsingen is het de media niet toegestaan om opnames te maken of gesprekken te registreren in de raadzaal, in de gang op de eerste verdieping en in de fractiekamers. Verder mogen medewerkers van de gemeente niet door media met ingeschakelde opnameapparatuur worden aangesproken.

Het Westlandse persprotocol stond voor 11 januari op de agenda van het presidium, maar werd ingetrokken omdat burgemeester Van Ardenne eerst een gesprek met de pers wil hebben. Dat gesprek vindt deze vrijdag plaats.

'Kwalijk'

Het protocol schoot bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren in het verkeerde keelgat. Zij hebben een brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Genootschap van Burgemeesters om aandacht te vragen voor de beperkte bewegingsvrijheid van de pers in sommige gemeenten. In de brief wordt een aantal incidenten genoemd waaruit volgens de schrijvers blijkt dat de 'actuele casus' in de gemeente Westland niet op zichzelf staat. Daarmee wordt verwezen naar een incident van november vorig jaar. Een cameraploeg van EenVandaag die een reportage maakte over LPF-fractievoorzitter Dave van der Meer werd toen door burgemeester Van Ardenne verboden te filmen in de raadszaal. De WOS en RTV West werden wel toegelaten om opnames te maken. "Deze inhoudelijke afwijzing van een verzoek tot het maken van opnamen achten wij zeer kwalijk", schrijft de NVJ. Dit, samen met het persprotocol, noemt de NVJ "twee op zijn minst kwestieuze beperkingen van de bewegingsvrijheid van de pers."

"Zorgelijker is nog dat de burgemeester van Westland te kennen heeft gegeven actief op basis van inhoudelijke afwegingen bepaalde media buiten de deur wil blijven houden", vervolgt de brief. "Het mag duidelijk zijn dat een selectie op inhoudelijke gronden door een burgemeester welk medium we of niet toegang krijgt tot de raadzaal een ernstige beperking van de persvrijheid inhoudt."