Politiek twijfelachtig over vaststellen Concept Kustvisie Westland

Redactie 08-02-2018
Foto: PR

Of het concept Kustvisie Westland in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen wordt vastgesteld, hangt als een vraagteken boven de gemeenteraad. Sommige fracties noemen het document vaag, niet naar hun zin of vinden het te gedetailleerd.

De concept Kustvisie Westland ligt er dan. Het stuk is er gekomen op verzoek van deze gemeenteraad. Die heeft woensdagavond een presentatie gekregen over het document dat bedoeld is als leidraad voor het kustbeleid. Wanneer het stuk later in de commissie wordt behandeld, blijkt dat de politiek zich afvraagt wat een vaststelling van het concept betekent voor de ontwikkeling van het toerisme. Er staan nogal wat beperkende maatregelen in voor ondernemers, vindt zij.

Geen strandhuizen, jaarrond exploitatie van maximaal vier strandpaviljoens op vier verschillende, grotere slagen, een beperking op feesten die een vergunning nodig hebben en het doortrekken van het fietspad bovenop de duinen bij Ter Heijde. Het zijn de opvallendste elementen in het concept Kustvisie Westland.

Een eensluidend ja of nee over de Kustvisie Westland klinkt niet in de commissie van woensdag. Het CDA vindt het stuk lastig vast te stellen, LPF vindt dat net zo en Gemeente Belang Westland had deze kustvisie niet verwacht. Westland Verstandig is wel blij in de visie te lezen dat de strandhuizen niet doorgaan, maar vindt dat het stuk teveel onderwerpen omvat.

Gratis parkeren

Het CDA zegt liever een integrale kustvisie te hebben waarin het ook over de duinen en het direct aangrenzende land gaat. De fractie kan ook niet uit het document opmaken of de gemeente zich wel of niet wil inzetten voor de ontwikkeling van toerisme. En de partij is het oneens met betaald parkeren. CDA Westland komt in de komende raadsvergadering met een motie of een amendement voor het invoeren van gratis parkeren om het strand toegankelijk te maken voor iedereen.

Balans

De raad vroeg zich een jaar geleden af of de op handen zijnde kustvisie werd geschreven door wethouder Peter Ouwendijk (VVD) of door de Westlandse strandondernemers, memoreert VVD-fractievoorzitter Pieter Varekamp. (Onder druk van de raad gaf Ouwendijk zijn portefeuille op. Bram Meijer nam het over.) Nu vinden verschillende fracties, waaronder de VVD, dat de balans doorslaat naar de natuurkant.

Ook oppositiepartij LPF vindt dat de strandondernemers worden beperkt in hun handelen. Ben van der Stee komt met een rij concrete voorbeelden waaruit dat moet blijken. Ook vraagt de partij zich af hoe het toerisme de tweede economische motor van Westland kan worden met de huidige visie.

Gemeente Belang Westland vindt de kustvisie teleurstellend en totaal niet wat zij had verwacht. Ook deze fractie herinnert aan de wens van de coalitie een tweede economische motor in Westland te hebben. Dat zou het toerisme moeten zijn. Met allerlei beperkingen zal die branche in de ogen van GBW nooit de tweede economische motor van Westland worden. Daarnaast heeft de fractie problemen met een ongelijke rechten voor strandondernemers. Zo is een jaarrond vergunning niet weggelegd voor iedere ondernemer die dat wil, maar aan maximaal vier ondernemers die ieder op een ander (groter) slag moeten zitten. En ook GBW vindt dat het betaald parkeren bij het strand moet worden opgeheven.

Strandhuisjes

D66 vraagt zich onder meer af hoe de gemeente op de biodiversiteit wil sturen. De fractie wil de visie wel vaststellen. De PvdA mist de versterking van de natuur. GroenLinks noemt het fantastisch dat er geen strandhuisjes komen, maar is tegen het idee voor het doortrekken van het duinfietspad en de ChristenUnie/SGP lijkt het op veel punten wel eens te zijn met de visie. Maar de fractie vindt ook dat de ondernemers zijn ondervertegenwoordigd.

GBW-wethouder Bram Meijer probeert de werkgroep nog te overtuigen van het belang van het vaststellen van het 'richtinggevende' document. Of zijn poging succes heeft, moet 20 februari blijken. Dan vergadert de gemeenteraad over het concept Kustvisie Westland.