John Witkamp en Martin Buitelaar informateurs

Redactie 11-04-2018
Foto: Thierry SchutArchief \/ Thierry Schut

LPF-raadslid John Witkamp en voormalig CDA-fractievoorzitter Martin Buitelaar vervullen de komende weken de rol van informateur in de coalitievorming. Zij gaan om tafel met de beoogde coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en ChristenUnie/SGP om tot een bestuursakkoord te komen. Dat werd bekend in de extra raadsvergadering van maandagvond.

door Evelyne Lammerding

Verkenners Matthé Elema (voorzitter VVD Westland en oud-VVD-raadslid) en Koos Karssen (oud-CDA-burgemeester van Maassluis) hebben hun rapport met conclusies en aanbevelingen vorige week uitgebracht. Een coalitie met CDA, LPF, VVD en ChristeUnie/SGP met 22 zetels, vormt volgens dat rapport een breed gedragen en stabiele coalitie. De rapportage staat centraal in de raadsvergadering van maandagavond 9 april. GemeenteBelang Westland (GBW) en Westland Verstandig (WV) trekken van leer.

Oneerlijk, niet open en een advies dat geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Dat vindt Westland Verstandig van het aanstellen van verkenners en het rapport. Ook GemeenteBelang Westland heeft geen goed woord over voor het gevolgde proces. Wat de beide fracties betreft zijn de verkenners er voor de vorm op uitgestuurd.

Volgens GBW-voorman Keizer hadden de grootste twee partijen, CDA en Westland Verstandig na de verkiezingsuitslag in elk geval met elkaar moeten gaan praten. WV-fractievoorzitter Peter Duijsens vindt dat 'the Big Four': CDA, WV, LPF en GBW, hadden moeten deelnemen aan de formatiegesprekken.

"Nu wordt de tweede partij genegeerd.'' Geen goed begin, vindt Duijsens. Verder doet de beoogde coalitie volgens hem geen recht aan de verkiezingsuitslag.

Verkenners

Het CDA nodigt behalve WV, ook GBW niet uit om aan tafel te komen. CDA-fractievoorzitter Piet Vreugdenhil geeft aan dat de chemie tussen zijn partij en de voormalig coalitiegenoot op is.

Woest is GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer over de gang van zaken. "GemeenteBelang Westland voelt zich enorm belazerd door het CDA.'' De GBW-voorman vraagt waar het in de afgelopen bestuursperiode aan heeft geschort. Hij wijst erop dat GBW zich aan alle punten van het collegewerkprogramma heeft gehouden. Ook brengt hij in herinnering dat zijn fractie op verschillende onderwerpen de kastanjes voor coalitiegenoot VVD uit het vuur heeft gehaald. Hoe kan de chemie volgens Vreugdenhil dan op zijn, vraagt Keizer zich af.

Volgens Vreugdenhil schort het niet aan de samenwerking van de afgelopen jaren, maar heeft een uitspraak van Keizer in een interview met het AD aangetoond dat het uit is tussen CDA en GBW. Keizer zegt in het interview te willen samenwerken met de lokale partijen. Ook verwachtte hij dat het CDA bij de verkiezingen zou verliezen. Volgens Vreugdenhil heeft Keizer daarmee aan dat een samenwerking met CDA niet meer hoeft. Keizer vindt dat onzin en geeft aan te hebben gezegd niemand uit te sluiten.

Vraagtekens

Verder plaatst Keizer vraagtekens bij het vertrouwen van CDA in LPF Westland, de partij die vier jaar geleden onder meer nog een motie van wantrouwen indiende tegen het CDA. "De coalitieonderhandelingen zullen niet makkelijk worden,'' voorziet hij.

De CDA-fractievoorzitter verklaart dat er nu een nieuwe realiteit is, waarbij hij het volste vertrouwen zegt te hebben in een samenwerking met LPF Westland. "De LPF is voor de tweede keer een winnaar en heeft er een zetel bij. De vorige keer werd ons al kwalijk genomen niet met LPF te besturen. Wij hebben nu ongelooflijk veel vertrouwen in de LPF.''

Als de formatie mislukt, wil Westland Verstandig alsnog met LPF om tafel om samen met GBW tot een bestuur van lokale partijen te komen, geeft Duijsens aan. LPF gaat nu eerst vol inzetten op de voorgestelde coalitie, laat fractieleider Dave van der Meer weten.

Vreugdenhil ziet geen enkele aanleiding voor het mislukken van een akkoord. "Wij herkennen ons in het advies van de verkenners. Een coalitie van CDA, LPF, VVD en ChristenUnie/SGP is de eerste optie waar wij met volle kracht voor gaan.'' De beoogde coalitiepartners willen dat ook, geven zij aan. Streven is dat er voor de twee weken durende mei-vakantie een nieuw Westlands bestuur staat, laat Vreugdenhil desgevraagd weten.