'Binnen twee weken akkoord op hoofdlijnen'

Redactie 16-04-2018
Foto: Thierry Schut

'Binnen twee weken akkoord op hoofdlijnen'
De gesprekken tussen de fracties van CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en Christenunie/SGP verlopen zo voorspoedig. dat informateurs Martin Buitelaar en John Witkamp verwachten binnen twee weken een akkoord op hoofdlijnen te hebben. Dat akkoord zal in een openbare raadsvergadering besproken worden.
De informateurs hebben fracties die niet 'aan tafel zitten' gevraagd om vijf punten aan te geven die ze graag terugzien in het akkoord. Doel hiervan is om een zo breed mogelijk akkoord te maken. GroenLinks heeft aangegeven hier niet op in te gaan omdat de fractie er niet op uit is 'puntjes binnen te halen', aldus fractievoorzitter Ulbe Spaans tegenover de WOS. Ook Westland Verstandig heeft kritiek op de coalitievorming. De fractie vindt dat CDA niet transparant werkt, stuurt in bepaalde richtingen en 'vals speelt'. GBW heeft wel punten aangeleverd, maar vreest voor de 'bestuurlijke continuïteit' als er louter nieuwe wethouders in het college komen. PvdA en D66 hebben wel punten aangeleverd.