Akkoord over Olsthoorn-ranch

Redactie 18-05-2018
Foto: Google

Jan Olsthoorn, eigenaar van de Olsthoorn-ranch aan de Galgeweg in Naaldwijk en de gemeente Westland zijn er uit. Olsthoorn verkoopt 3 hectare van zijn grond aan de gemeente die er een waterberging wil aanleggen. In ruil daarvoor wordt de bestemming van de rest van de grond veranderd van tuinbouw naar wonen. De schuur krijgt een maatschappelijke bestemming waarbij in beperkte mate ook besloten bijeenkomsten zijn toegestaan. Dat staat in een hoofdlijnenakkoord dat de gemeente met Jan Olsthoorn heeft bereikt.

Het hoofdlijnenakkoord biedt de mogelijkheid om in een van de laagst gelegen delen van Nederland een waterberging voor calamiteiten te realiseren en de herstructurering van de glastuinbouw te bevorderen, meldt de gemeente. Ook krijgt Westland er een stuk openbaar toegankelijke natuur bij omdat de waterberging op termijn een dubbelfunctie krijgt als park.

De bekende ranch is een van de langstlopende handhavingsdossiers in Westland. Al in 2012 werd geconstateerd dat activiteiten op het perceel in strijd zijn met het bestemmingsplan. Sinds 2015 werd onderzocht of een deel van die activiteiten gelegaliseerd kon worden. Daar kwam een einde aan toen eind 2016 een verzoek tot handhaving binnenkwam bij de gemeente. Als gevolg van dat was het college genoodzaakt geweest het traject van juridische handhaving in te zetten. Dat leidde ertoe dat het college begin dit jaar Olsthoorn liet weten een dwangsom te willen opleggen. Kort daarna werd het akkoord bereikt.

Het akkoord wordt op 23 mei besproken in de commissie EFO en daarna juridisch worden uitgewerkt. De gemeenteraad zal te zijner tijd besluiten moeten nemen over wijziging van het bestemmingsplan en verwerving van de gronden. Voor de grond wordt een volgens het college marktconforme prijs betaald. De gronden zullen worden doorverkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland.