Lokale fracties eisen locatielijst huisvesting arbeidsmigranten

Redactie 11-07-2018
Foto: stockfoto

Tuinders mogen geen tijdelijke huisvesting bij de kas creëren voor arbeidsmigranten. De motie van Westland Verstandig, LPF Westland en GemeenteBelang Westland die daartoe moest leiden, is aangehouden tot 5 september.

Als wethouder Karin Zwinkels (CDA, arbeidsmigratie) dan nog niet met de lijst van zestien locaties op de proppen komt, wordt de motie alsnog ingediend, zegt fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland.

De fracties dienden de motie in, omdat de noodzaak voor de huisvesting van tweeduizend Poolse seizoenarbeiders dringend is. Zij wonen nu op grote afstand van Westland. Drie maanden geleden is een werkgroep in het leven geroepen die aan een oplossing van het probleem werkt. Concreet zicht op de komst van nieuwe Polenhuisvesting is er nog niet.

Te lang

Voor de fracties van WV, GBW en LPF duurt een doorbraak te lang. Daarom pleitten de partijen voor het toestaan van het onderbrengen van arbeidsmigranten in tijdelijke onderkomens op het terrein van kwekers. Op het moment dat de gemeente tweeduizend bedden voor de seizoensarbeiders hebben gerealiseerd, zouden de tijdelijke accommodaties bij de kassen weer weg moeten.

Afronding

Wethouder Karin Zwinkels (CDA, arbeidsmigranten) ziet niets in het plan. Zij wil geen twee paden bewandelen om het probleem aan te pakken. "We zitten nu in een afrondende fase. Er is veel voorwerk voor gedaan en twee visies uitwerken is teveel,'' zo hield zij de raad voor.

De wethouder heeft komende donderdag en op 8 augustus nog overleg met de werkgroep die zich bezighoudt met het zoeken naar geschikte locaties voor Polenhuisvesting. Deze zou zestien locaties in beeld hebben. Volgens de wethouder bestaat daarnaast nog een 'dynamische' lijst van vijftig plekken in Westland waar huisvesting mogelijk is. Daarvan zouden ook locaties geschikt zijn voor huisvesting van starters en statushouders. Vorige maand wilde Zwinkels nog niet zeggen waar de zestien locaties zich bevinden, in de gemeenteraad van dinsdagavond deed zij dat nog steeds niet.

Vrees

Fractievoorzitter Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland vreest dat het zoeken voor andere doelgroepen dan de arbeidsmigranten het proces vertroebelt.

LPF ziet dat anders. Dave van der Meer meent dat die manier van werken sneller werkt; wanneer een onderzochte locatie toch niet geschikt bklijkt voor arbeidsmigranten, kan zij mogelijk wel worden ingezet als locatie voor huisvesting van Westlandse jongeren. De LPF-fractievoorzitter vindt daarbij dat het ook mogelijk is twee trajecten in te zetten om tot een oplossing voor de arbeidsmigrantenhuisvesting te komen.

GBW wil zeker weten dat de wethouder in de raadsvergadering van 5 september wel met de locaties op de proppen zal komen.

Na een schorsing hebben de drie fracties besloten de motie aan te houden. Wanneer Zwinkels op 5 september nog niet met de lijst van zestien locaties komt, wordt de motie alsnog ingediend.