Complete raad tegen vestiging islamitische basisschool

Redactie 11-07-2018
Foto: stockfoto

Wat betreft de complete Westlandse gemeenteraad kan de islamitische basisschool Yunus Emre fluiten naar een vestiging in Westland.

De school heeft na een eerste afwijzing in 2016 van de staatssecretaris van Onderwijs een tweede vergunningaanvraag ingediend om een school in Westland te mogen vestigen. Het Westlands college heeft daarop een voorstel ingediend de Yunus Emre niet te steunen in de tweede vergunningaanvraag en de school niet op te nemen in het scholenhuisvestingsplan 2019-2021.

De gehele raad is het hiermee mee eens. Yunus Emre heeft voor de tweede aanvraag een vergelijking gemaakt tussen de gemeente Westland en de gemeente Heerlen waar een islamitische basisschool staat. De raad vindt dat die vergelijking mank gaat. Daarnaast gelooft zij niet dat de prognosecijfers worden gehaald.

Het ministerie van Onderwijs beslist uiteindelijk over de aanvraag.