Helder Westlands 'Nee' tegen NAM

Redactie 11-07-2018
Foto: Marieke Boon (archief)De gemeenteraad van Westland.

Het Westlandse gemeentebestuur vindt dat de gaswinningsvergunning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet worden geweigerd. Die conclusie trekt zij in de zienswijze die binnenkort naar het ministerie van Economische zaken gaat. Daarmee zegt zij helder 'Nee' tegen de plannen van de NAM.

Waar het college in eerste instantie kritische vragen stelde en ruimte liet voor discussie - zie de print edite van het Hele Westland van deze week - heeft wethouder Pieter Varekamp (VVD, energietransitie) de zienswijze op de NAM-plannen voor verdere gasboringen in Westland aangescherpt.

Na een extra vergadering is nu helder gesteld dat Westland zich ernstige zorgen maakt over de risico's van de gaswinning en deze risico's onacceptabel vindt. Daarbij gaat het om de reƫele kans van bevingen, om verwachte bodemdaling en de kans op vervuild grondwater.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond sprak D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland zijn verbazing nog uit over het plan van de NAM om in deze periode van energietransitie naar gas te willen boren. Waar de nieuwbouwwoningen van het gas af zijn, wordt in de achtertuin gas omhoog gehaald.

Wethouder Varekamp wilde niet ingaan op deze opmerking. "Hier stoppen met gaswinnen betekent niet dat het gasgebruik stopt.'' Hij had wel alle punten die de fracties maandagavond hadden aangedragen in een extra vergadering verwerkt in de zienswijze. Ulbe Spaans van Groen Links gaf dinsdagavond in de raadsvergadering aan blij te zijn met het stevige geluid.

Het ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen hebben het laatste woord over de vergunningaanvraag van de NAM.