Gemiddeld 43 maanden wachten op woning

Redactie 15-11-2018
Foto: Stockphoto

Wie in het Westland een sociale huurwoning wil bemachtigen moet een lange adem hebben. In de eerste helft van 2018 was de gemiddelde wachttijd 43 maanden. In 2014 was dat nog 24 maanden. Dat schrijft wethouder Ben van der Stee (LPF) in zijn antwoord op vragen van zijn eigen fractie. Eén van de oorzaken van die stijging is de 'lage mutatiegraad in de sociale huursector', wat inhoudt dat weinig bewoners van sociale huurwoningen verhuizen. Hierdoor loopt de wachttijd op, waardoor er meer urgente gevallen tussendoor komen. In 2017 werden er 581 woningen toegewezen, waarvan 113 (19%) aan urgenten. Daaronder vallen ook statushouders die via directe bemiddeling gaan.

LPF Westland wilde weten hoe de gemeente verwachtte aan haar taakstelling met betrekking tot het plaatsen van statushouders te kunnen voldoen en wat het effect daarvan zou zijn voor de Westlandse woningzoekenden. Van der Stee geeft aan dat statushouders geen 'voorrang' krijgen op de woningmarkt, maar dat ze geplaatst worden door middel van 'directe bemiddeling'. Daarbij let de gemeente op de spreiding van de statushouders over de gemeente en de balans tussen verschillende doelgroepen. Of er wel of geen voorrangsregeling voor statushouders moet komen is volgens de wethouder iets voor de nieuwe Huisvestingsverordening die 1 juli 2019 klaar moet zijn. Ook zegt de wethouder toe bij het rijk te gaan lobbyen voor een lagere taakstelling voor Westland.