Stemmen staken om motie Nashville-verklaring

Redactie 23-01-2019
Foto: Stock

De Nashville-verklaring heeft de emoties in de gemeenteraad van Westland dinsdag nog hoog doen oplaaien.

Dat kwam nadat GemeenteBelang Westland samen met D66, PvdA en GroenLinks een motie in stemming bracht waarin zij de griffier verzocht de motie onder de aandacht te brengen bij het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer. Zo zou Westland afstand kunnen doen van de inhoud van het veelbesproken stuk waarin niet-hetero's als onvolwaardige mensen worden neergezet.

De ChristeUnie/SGP gaf aan schriftelijk geen afstand te willen doen van de verklaring, omdat het wat betreft deze fractie een mening is. En, zo zei CU/SGP raadslid Willy de Zoete, iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting.

Daarop ontplofte Mireille van der Stelt, raadslid van GemeenteBelang Westland en indiener van de motie. Zij wees op de ronduit discriminerende tekst in de verklaring en wil dat Westland zich uitspreekt tegen het buitensluiten van groepen mensen, in dit geval lhbti.

De discussie werd ingewikkeld toen De Zoete verwees naar kwetsende teksten in de motie van GBW. Op de vraag van Van der Stelt over welke passage het zou gaan, bleef het antwoord uit. De Zoete werd niet concreet. Bij Van der Stelt ging het er juist om dat de lhbti-groep werd gekwetst. Maar dat kwartje leek niet te vallen bij de ChristenUnie/SGP.

Het CDA gaf aan liever in gesprek te gaan met personen die lesbiennes, homo's, bi-seksuelen, transseksuelen en interseksuelen afkeuren. Een brief naar de de Staten Generaal en het kabinet heeft volgens haar geen gevolgen voor het Westlandse beleid.

LPF deed de Nashville verklaring af als een mening van een religieuze minderheid die ver weg woont.

D66-voorman Benjamin Hofland vindt dat Westland wel degelijk een signaal moet afgeven. Hij wijst op een incident bij een school waar Welzijnswethouder Piet Vreugdenhil (CDA) de regenboogvlag aan het hijsen was. Vanuit een opengedraaid raam van een busje werd 'homo' geroepen. Voor Hofland geeft het aan dat in Westland nog wel werk aan de winkel is wanneer het gaat om gelijkheid voor iedereen.

De motie kreeg 19 stemmen voor en evenzoveel stemmen tegen. Daarmee wordt de motie de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht.