'Aanpak winkelleegstand gaat nu beginnen'

Redactie 30-01-2019
Foto: Rolf van Koppen FotografieRein Wiendels: \Er moet ruimte komen voor de kleine, zelfstandige winkelier die voor meer variatie zorgt in het centrum.\

Een leegstandsmakelaar gaat de komende vier maanden met vastgoedeigenaren praten over de onverhuurde winkelpanden in Naaldwijk en 's-Gravenzande. De centra van Naaldwijk, 's-Gravenzande en Monster zuchten al jaren onder leegstaande winkelpanden. Marktonderzoeker Locatus heeft becijferd dat deze drie dorpskernen in 2018 de grootste leegstandspercentages van Westland kennen. In de landelijke Top 10 van 100.000+ gemeenten die kampen met winkelleegstand in het centrum, staat Westland op een treurige achtste plaats.

door Evelyne Lammerding

Het centrum van 's-Gravenzande kent volgens Locatus een leegstandspercentage van 17,5 procent. Het Breeje Durp wordt op de voet gevolgd door Naaldwijk waar het winkelend publiek minder keuze heeft, ruim 17 procent van de winkelpanden staat leeg. Monster kampt met een leegstandspercentage in het centrum van ruim 9,1 procent.

Zorgenkind van de Naaldwijkse winkeliersvereniging is op de eerste plaats het winkelcentrum De Tuinen, laat voorzitter Rein Wiendels weten. Ook na crisistijd lukt het maar niet het winkelend publiek er weer voldoende winkelvariatie geven. De huurprijzen van de winkelpanden liggen volgens hem veel te hoog voor de kleine zelfstandigen die juist voor variatie in het winkelaanbod zorgen. "Er worden prijzen gevraagd die niet meer van deze tijd zijn.''

Daarnaast is het leegstaande voormalige postkantoor aan het Havenplein een doorn in zijn oog. "Er gebeurt helemaal niets mee, het verpaupert alleen maar. Maak er appartementen in plaats van winkels van. Aan appartementen bestaat een schreeuwend tekort.''

Ten derde pleit Wiendels voor verbetering van de winkelstraten in hartje Naaldwijk. "Het Wilhelminaplein is heel mooi geworden. Nu de straten eromheen nog.''

Verbazingwekkend

Tenslotte vindt Wiendels het verbazingwekkend dat er retailers op het bedrijventerrein van Naaldwijk zitten. Volgens hem moet het mogelijk zijn hen te motiveren naar het centrum te verhuizen. Maar dan moeten wel eerst de omstandigheden aantrekkelijk worden gemaakt. "De grote ketens zijn er wel. Er moet ruimte komen voor de kleine, zelfstandige winkelier die voor meer variatie zorgt in het centrum,'' aldus Wiendels.

In 's-Gravenzande speelt de verbouwing van het centrum volgens Marja van den Berg een rol in de leegstand. "Winkeliers vestigen zich liever in een centrum dat af is,'' stelt zij. Daarnaast kan zij zich voorstellen dat ook de huurprijzen het centrum parten spelen. "In de Langestraat staat een aantal panden al heel lang leeg. Dan zal de huur te hoog zijn voor een kleine zelfstandige.''

Die kleine zelfstandige winkelier is ook wat Monster wenst. Dat laat de nieuwe voorzitter van de winkeliersvereniging Frank Rijneveen, weten. "In Monster zijn vijf grote supermarkten. Er zijn veel kappers en ketens genoeg. Speciaalzaken brengen meer keuze.'' Daarnaast kan het dorpsplein wel wat gezelligheid gebruiken, stelt hij. "Als daar nou een horecaplein komt, zou het al heel anders zijn.''

De hervormde kerk is eigenaar van de grond rond de kerk. Rijneveen gaat het gesprek met het kerkbestuur nog aan.

Aanpak

De gemeente heeft een drie-stappenplan om de leegstand terug te dringen. De eerste stap is de aanstelling van een leegstandsmakelaar. Die is deze week begonnen. Hij gaat met vastgoedeigenaren in gesprek over de invulling van de panden. Voorzitter van de Naaldwijkse winkeliersvereniging Wiendels zegt in het voorjaar met de gemeente en vastgoedeigenaren om tafel te gaan over de huren. In de tweede stap wordt bekeken waar de winkels het best worden geconcentreerd. Tenslotte wordt bepaald waar in de gebieden buiten de winkelcentra uitsterfbeleid wordt gevoerd. Gemeente en provincie financieren het terugdringen van de leegstand samen.

Centrummanager

Centrummanger voor MKB Westland, Marjan Naaktgeboren, begeleidt het gehele proces. Een extern bureau brengt de actuele leegstand, het winkelaanbod, voorzieningen zoals parkeergelegenheid, fietsenstalling en looproutes in Naaldwijk en 's-Gravenzande in kaart. Hierbij is Naaktgeboren nauw betrokken. Daarnaast voert het bureau een doelgroepenonderzoek uit. Daarmee wordt bepaald welk type winkel in beide centra past. Het advies wordt in het voorjaar verwacht. MKB Westland wil dergelijke onderzoek voor alle Westlandse dorpscentra. Daarvoor praat Naaktgeboren binnenkort met de provincie.