Kleinschalige opvang arbeidsmigranten aan Tiendweg

Redactie 24-05-2018
Foto: Google

Het pand aan de Tiendweg 18 in Naaldwijk wordt geschikt gemaakt voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het pand wordt verbouwd en krijgt een extra etage. EG Personeelsdiensten wil er 76 bedden plaatsen.

Het kantoorpand aan de Tiendweg 18 staat al drie jaar leeg. Het college wil EG Personeelsdiensten een tijdelijke vergunning verlenen waarmee het mogelijk wordt het pand voor tien jaar een andere bestemming dan kantoor te geven. Het uitzendbureau wil er 76 uitzendkrachten huisvesten. De bedden worden gekoppeld aan contracten. Loopt een contract af, dan houdt ook de huisvesting op.

Groter plan

Westland moet over een paar jaar in totaal tweeduizend arbeidsmigranten huisvesten. Er zijn zestien locaties in beeld. Daarover wil wethouder arbeidsmigratie Karin Zwinkels (CDA) deze woensdagavond nog niets zeggen aan de commissie. Eerst worden de locaties in het college besproken waarna het plan naar de gemeenteraad gaat. Vooruitlopend op dit grotere plan, wil het college een vergunning verlenen voor het huisvestingsplan aan de Tiendweg.

Strategisch

Als de gemeente arbeidsmigranten in of dichtbij een dorpskern huisvest, staat de provincie ook grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting toe op locaties in de buitengebieden. Daarom is het ook van strategisch belang dat deze vergunning wordt verleend, legt Zwinkels uit. Aan toezicht is volgens haar gedacht. Er wordt een huismeester aangesteld en er komt een contactpersoon zodat omwonenden altijd contact kunnen opnemen.

LPF Westland merkt op dat omwonenden en het naastgelegen hotel niet is meegenomen in een communicatietraject. LPF-wethouder Cobie Gardien (ruimtelijke ordening) legt uit dat dit heeft te maken met het type aanvraag waarvoor wettelijk is bepaald dat een gemeente snel moet reageren. Het opzetten van een communicatietraject is daardoor niet mogelijk.