'Maatregel tegen belangenverstrengeling dupeert ondernemer'

Redactie 28-05-2018
Foto: Archief \/ Thierry Schut

Een maatregel die is ingesteld om te voorkomen dat er een (schijn van) belangenverstrengeling ontstaat pakt nadelig uit voor één Westland aannemingsbedrijf. Dat stellen de fracties van GemeenteBelang Westland en GroenLinks Westland. Het gaat om een bedrijf van een familielid van de kersverse wethouder Snijders. Deze onderneming voerde tot op heden regelmatig opdrachten voor de gemeente Westland uit. Door de nieuwe maatregel komt het aannemersbedrijf echter niet langer in aanmerking voor opdrachten met een aanneemsom tot 150.000 euro in een enkelvoudig en onderhands aan-/uitbestedingstraject. Daardoor wordt het bedrijf economisch en financieel fors benadeeld, menen GBW en GL.

Het steekt de twee fracties ook dat er vooraf geen overleg is gevoerd met het bedrijf en dat het niet tijdig geïnformeerd is over de maatregel. Volgens de fracties was het beter om de portefeuille 'beheer openbare ruimte' aan een ander collegelid toe te kennen. De fractie vraagt het college deze wisseling alsnog door te voeren.