Pijlers van de samenleving: 'Dat ik anderen kan steunen geeft mij ook steun'

Redactie 13-09-2018
Foto: Charles Jungschl\u00e4cherAda van Oosten: \Mensen zijn zo ontzettend blij dat dit er is, ze bedanken je vaak wel drie keer.\

Dagelijks ziet Ada van Oosten (63) uit Naaldwijk zich geconfronteerd met de ingrijpende bijeffecten van de chemokuren die ze ruim twintig jaar geleden onderging toen bij haar lymfklierkanker werd geconstateerd. Het maakt de drang om iets te willen betekenen voor lotgenoten alleen maar groter. Als vrijwilliger voor stichting Hematon behartigt ze de belangen van patiënten met verschillende soorten bloedkanker.

door Inge Huijding

Op zoek naar informatie over haar ziekte raakte Ada betrokken bij de toenmalige patiëntenvereniging. "Tijdens de behandeling merkte ik dat er nauwelijks iets over te vinden was", vertelt ze. "Toen besloot ik dat ik wilde zorgen dat er voor mede-lotgenoten goed informatiemateriaal kwam. Ik werd lid en stortte me op de ontwikkeling van de eerste folder." Inmiddels is de patiëntenvereniging met een aantal andere organisaties opgegaan in de stichting Hematon en ligt er een prachtige serie gratis brochures over zowel de verschillende ziektebeelden als over een aantal ziekte-overstijgende onderwerpen.

Luisterend oor

St. Hematon zet zich breed in voor haar achterban. "Voorlichting op allerlei manieren, contacten met de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, farmaceuten en inloophuizen, regionale en landelijke informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact voor patiënten en naasten ", somt Ada op. "Momenteel houd ik me als regio-coördinator met die verschillende aspecten bezig. Eens in de zes weken heb ik, als lid van het telefoondienstteam, een week telefoondienst, om allerlei praktische vragen te beantwoorden of een luisterend oor te bieden. Mensen zijn zo ontzettend blij dat dit er is, ze bedanken je vaak wel drie keer."

Plezier

Nieuwe vrijwilligers lopen bij st. Hermaton altijd een tijdje mee voor ze een keuze maken voor een bepaalde taak. "Als je iets leuk vindt kun je erin specialiseren en scholing volgen", legt Ada uit. "Een vrijwilligersorganisatie moet zoveel mogelijk gebruik maken van de kwaliteiten van vrijwilligers, maar plezier is ook belangrijk. Wat je leuk vindt houd je het langste vol. Vrijwilligerswerk vergroot je wereld. Je ontmoet nieuwe mensen, bent met nieuwe dingen bezig en kunt je kwaliteiten op een andere manier inzetten. Dat heb ik zelf uitgebreid ervaren. Bij de 's-Gravenzandse Reddingsbrigade, waar ik jarenlang heel actief ben geweest. En nu nog steeds als vrijwilliger binnen de PKN-kerk en voor mensen met dementie bij De Kreek, bij het voorgaan in huiskamerdiensten bij De Hooge Tuinen en als voorzitter van de bewonerscommissie van het complex waar ik woon."

Late effecten

Op de vraag welke rol vrijwilligerswerk in haar leven speelt reageert Ada bedachtzaam: "Het doet heel veel met mij. Omdat mijn fysieke beperkingen erger worden moet ik al jaren voortdurend bijstellen wat ik wel en niet kan doen. Niettemin voel me wel degelijk in staat om iets maatschappelijks zinvols te doen. Aandacht vragen voor late effecten van behandeling is nu binnen Hematon een belangrijk aandachtspunt. Vergeleken met twintig jaar terug is er al zoveel meer bekend. Hiermee bezig zijn helpt me, dat ik anderen kan steunen geeft mij ook steun.

Bovendien, de bijdrage van vrijwilligerswerk is zo belangrijk! Als we allemaal op dezelfde dag zouden staken dan lag bij wijze van spreken het hele land plat. Kort samengevat: het is leuk, het is nodig en je krijgt er veel voor terug!"