'De Prada's van de sierteelt leveren'

Redactie 18-09-2018
Foto: RabobankZo'n 130 kwekers en handelaren bezochten het congres.

De Nederlandse sierteeltketen moet sterk innoveren en echte meerwaarde bieden in de markt door onvoorwaardelijke te kiezen voor schoonheid en duurzaamheid. Alleen dan kan de sector haar concurrentiepositie behouden.

Dat zei Prof. Dr. Annemieke Roobeek van Nyenrode Universiteit tijdens het congres 'Toekomstbestendigheid voor de sierteeltsector' op maandag 10 september. Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland, riep de keten op zijn beurt op om gezamenlijk leiderschap te tonen. De bijeenkomst in het World Horti Center in Naaldwijk volgde op een soortgelijk congres een week eerder voor de groentesector. Net als toen stond ook nu de toekomst van de sector centraal. Vanuit de maatschappij neemt de aandacht voor een duurzame sierteeltsector immers sterk toe en transparant ondernemen wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd hebben ondernemers volop kansen om waarde toe te voegen. Maar in hoeverre zijn Nederlandse bloemen- en plantenkwekers klaar voor de toekomst?

Niches en specialties

Op initiatief van Rabobank, Dutch Flower Group, FleuraMetz, LTO Glaskracht Nederland, Royal FloraHolland, Royal Lemkes en Waterdrinker kwamen ruim 130 kwekers en handelaren vorige week maandag bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen. Daarbij werden zij flink op scherp gezet door Prof. Dr. Annemieke Roobeek van Nyenrode Universiteit. Volgens haar moet het roer binnen de sierteeltketen flink om. "Het wordt tijd dat kwekers écht op brede schaal gaan samenwerken en hun meerwaarde in de keten en daarbuiten opeisen", zei Roobeek. "Kijk verder dan je eigen producten en maak gebruik van de kennis die voor handen is. De sierteelt heeft het samenspel en de samenwerking tussen veredelaar, teler en markt keihard nodig." Volgens Roobeek moet de sector bovendien keuzes durven maken. "Gaan we door met massa en een beetje duurzaamheid erbij of gaan we écht veranderen, innoveren en anticiperen op veranderingen? Een dalend wereldmarktaandeel is niet erg als we betere dingen doen. Louis Vuitton heeft niet het grootste marktaandeel in tassen. En Prada heeft dat ook niet in schoenen. Maar hun inkomsten liggen wel hoger doordat zij meerwaarde bieden. Dus u moet de Prada's van de sierteelt gaan leveren."

Er werd ook gestemd door het publiek over de oproep van Roobeek om meer te kiezen voor de verkoop van losse bloemen. Maar liefst 56 procent bleek het daarmee eens te zijn. Onder hen ook Margot ter Weeme, category manager bloemen en planten bij Albert Heijn. "Bossen vormen nu nog het merendeel van de verkoop. Maar ik ben het eens dat we juist nu de stap moeten zetten om te vernieuwen en de consumenten te inspireren. De nieuwe generatie wil de eigen identiteit meer laten spreken. Met niches en losse bloemen kunnen we daaraan gehoor geven." Ter Weeme nam de zaal tijdens haar presentatie vooral mee in de werkwijze van Albert Heijn op gebied van bloemen en planten. Met de klant voor ogen wil de supermarktketen niet alleen verduurzamen, maar ook open en eerlijk zijn over de teelt en herkomst van haar producten. Het is volgens Ter Weeme bovendien een 'shared effort' als gehele keten om ervoor te zorgen dat de zaken op orde zijn.

Duurzaamheid de standaard

Volgens Steven van Schilfgaarde, CEO van Royal FloraHolland, staat duurzaamheid ook bij de veiling hoog op de agenda. "We voeren hierover intensieve gesprekken met onze leden en zijn van mening dat je als bedrijf geen echte toekomst hebt als je niet duurzaam produceert. De vraag is alleen hoe we daar komen en welke problemen we moeten oplossen. In een aantal productgroepen is de toelating van gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld niet goed genoeg geregeld." In dat kader pleit Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, dan ook voor meer samenwerking met de overheid op gebied van gewasbescherming en weerbaar telen. "Europa geeft de groene middelen geen voorrang. Als belangenbehartiger vind ik dat onze overheid hierin het voortouw moet nemen en ik ben ook van mening dat minister Schouten dit onderwerp in haar recente nota had moeten opnemen."

Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland, gaf afsluitend aan blij te zijn met de discussie over duurzaamheid en positionering, maar vooral ook met het feit dat kwekers en handel samen over deze onderwerpen praten. Hij riep de sector daarom op om gezamenlijk leiderschap te tonen. Volgens Van der Vliet kan de sierteelt haar concurrentiepositie de komende jaren versterken door nog meer als draaischijf van de wereldhandel te fungeren, door koploper te zijn in duurzaamheid, door een sterke focus op de consument te hebben en te anticiperen op de snel veranderende digitale wereld. "Maar dat moeten alle ketenpartijen met elkaar doen. Stilstaan helpt niet, het initiatief moet van meerdere partijen komen. Samen moeten we de schouders eronder zetten."