Waardering voor boeren en tuinders in Miljoenennota

Redactie 19-09-2018
Foto: SV

LTO Nederland is verheugd met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en Miljoenennota spreekt. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn wordt door het Kabinet erkend. Voor jonge boeren vult het Kabinet een fonds met 75 miljoen euro. Goede signalen, al mogen de verschillende begrotingen op onderdelen wel scherper en concreter. Zo wil LTO Nederland bijvoorbeeld voor plantgezondheid 60 miljoen euro, een actievere rol van het Kabinet bij activeren van werkzoekenden, afschaffen van de assurantiebelasting voor de Brede Weersverzekering en versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten.

Boeren en tuinders hebben een extreem droog en warm groeiseizoen achter de rug en dat heeft op individuele bedrijven behoorlijke schade tot gevolg. "Dat de koning in de Troonrede boeren en tuinders prijst dat zij ondanks deze omstandigheden, zorgen voor ons voedsel, is waardering die hen toekomt. Troonrede en Miljoenennota zijn als deze zomer: warm en droog", aldus LTO voorzitter Marc Calon in eerste reactie. "We zijn best enthousiast over de landbouwvisie van het Kabinet: de goede toon en de goede koers. Er wordt in de Miljoenennota veel aan gerefereerd, maar erg concreet is het nog niet. LTO Nederland komt half oktober met een inventarisatie van lopende projecten en programma's die aansluiten bij de landbouwvisie van het Kabinet."