Keuze valt op gecombineerde 'Wippoldervariant'

Redactie 08-10-2018
Foto: Provincie Zuid-HollandDe gewenste verdiepte ligging bij de Veilingroute gaat er komen.

Na uitgebreid onderzoek van twee varianten, de Westlandvariant en de bestemmingsplanvariant, is er door de bestuurders besloten om een combinatie van beide, de zogenaamde Wippoldervariant, aan Provinciale Staten en Gemeenteraden voor te leggen als oplossing voor de files op de N211 Wippolderlaan. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222). Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland Midden-Delfland trekken 20 miljoen euro extra uit voor de reconstructie van de N211 Wippolderlaan.

Terwijl het oorspronkelijke plan in 2016 uitging van twee verhoogde liggingen van de kruisingen, ging het bewonersalternatief, de Westlandvariant, uit van twee verdiepte liggingen. De gemeenten Westland en Midden-Delfland hebben beiden een voorkeur voor deze Westlandvariant, maar alle partijen hebben moeten vaststellen dat deze variant niet haalbaar is binnen de beschikbare ruimte en het beschikbare budget. In de 'Wippoldervariant' zijn belangrijke onderdelen uit de 'Westlandvariant' overgenomen. De gewenste verdiepte ligging bij de Veilingroute gaat er komen en het tankstation maakt plaats voor uitbreiding van de Zwethzone. De Wippoldervariant behoud meer de Zwethzone. Verder komen er extra geluid- en zichtmaatregelen.

Het BP-tankstation en de McDonalds vestiging zullen niet worden teruggebracht in de nieuwe situatie. Mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en inpassing is besloten de bestemming hiervoor te laten vervallen. Dit heeft als gevolg dat de impact van de reconstructie N211 op de Zwethzone beperkt blijft.

Het besluit dat door de bestuurders is genomen, wordt als uitvoeringsbesluit aangeboden aan Provinciale Staten en de colleges van de gemeenten. Na goedkeuring wordt het proces verder in gang gezet en zal de ruimtelijke procedure weer verder worden voortgezet.

Burgerparticipatie 'De Zwethzone' vindt het jammer dat de Westlandvariant niet gekozen is. Zij gaat zich nu wenden tot de Statenleden met het verzoek opnieuw de besluitvorming te openen. De burgerparticipatie zal voorstellen met het door de Gedeputeerde ingestelde studieteam op korte termijn in gezamenlijkheid beide varianten nog eens op de aspecten veiligheid, doorstroming, financiƫn en impact op de omgeving te beoordelen. "De groene corridor tussen Den Haag en het groene Westland, met de Zwethzone als een parel voor de landschappelijke recreatie, is de moeite waard om zuinig op te zijn en te blijven zoeken naar een evenwichtige oplossing", aldus Gerard Jansen namens de burgerparticipatie.