MKB: 'Aanbestedingsbeleid gemeente kan beter'

Redactie 23-10-2018
Foto: Rolf van Koppen FotografieHenk Salome.

Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Westland kan beter. Ambtenaren moeten vaker bij lokale ondernemers inkopen en daarbij niet altijd voor dezelfde ondernemers kiezen. Dat heeft MKB Westland ingebracht tijdens een rondetafelconferentie waarin het nieuw aanbestedingsbeleid van de gemeente werd geëvalueerd. Ook zou de gemeente de aankopen goed moeten bijhouden in een bestand. Momenteel is wel bekend dat 24% van alle bestedingen bij Westlandse ondernemers geschiedt, maar een onderverdeling per branche of soort aankoop is er niet.
Voorts meent MKB Westland dat het aanbestedingsbeleid beter bekend moet worden bij de ambtenaren. Momenteel koopt 80% van het ambtenarenapparaat zelden tot nooit bij Westlandse ondernemers die zich hebben aangemeld in de database, stelt MKB Westland.
De rondetafelconferentie werd, tot teleurstelling van MKB Westland, vanuit de politiek niet heel druk bezocht. MKB Westland-voorzitter Henk Salome: "We proberen met zijn allen iets moois van Westland te maken. Als bij een majeur onderwerp als gemeentelijke aankopen de helft van de politieke partijen niet komt opdagen, is dat geen goed signaal. We zullen de partijen aanschrijven met de visie vanuit het midden- en kleinbedrijf." Overigens ziet de belangenvereniging ook een taak voor zichzelf: "Wij zullen de gemeente scherp houden en de politiek hierover voeden. Daarnaast zullen wij onze leden nog meer informeren dat zij alleen gevonden worden door de gemeente als zij zijn opgenomen in de database van de gemeente. De gemeente is voornemens hierover bijeenkomsten te organiseren voor ondernemers, wij zullen op onze beurt zorgen voor een goedgevulde zaal!" besluit Salome.