Onverwachte groei speciaal basisonderwijs

Redactie 07-11-2018
Foto: PR

De Diamant voor speciaal basisonderwijs in Naaldwijk krijgt er vanaf februari een extra klas bij. Het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen in oktober vereist dat, zegt directeur Gé Biezeno.

door Evelyne Lammerding

"Wij krijgen het hele jaar door nieuwe leerlingen. Daarvoor reserveer ik aan het begin van het schooljaar alvast ruimte in alle groepen. Ook in de bovenbouwgroepen houden we plekken open,'' zegt de schooldirecteur.

In totaal zitten 310 leerlingen op De Diamant. De school heeft een regionale functie voor het hele Westland, Maasland en Hoek van Holland en valt onder het Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW).

De aanmelding van vijftien leerlingen binnen een maand had Biezeno niet voorzien. Hoewel niet alle leerlingen op de wachtlijst de overstap zullen maken, is het onverwacht hoge aantal aanmeldingen te groot om in bestaande klassen op te vangen. Daarbij komt dat het sbo rond het verschijnen van de leerlingenrapporten standaard nieuwe aanmeldingen krijgt. Het volgende schoolrapport verschijnt rondom de kerstvakantie.

De Diamant zit middenin een verbouwing om het ruimteprobleem waarmee zij al kampte, op te lossen. Op de overkapte binnenplaats worden twee extra lokalen gebouwd: een les- en een praktijklokaal. Het vrijkomen van twee lokalen doordat de Strandwacht is vertrokken, moest ook wat lucht geven. Met de vorming van een nieuwe klas halverwege het schooljaar, zit de school alweer helemaal vol.

Passend onderwijs

Die ontwikkeling druist in tegen de verwachting van vier jaar geleden. Toen werd het passend onderwijs in het primair onderwijs ingevoerd. Doel: zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere basisonderwijs te houden en zo min mogelijk leerlingen laten uitstromen naar het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so). Maar De Diamant groeit gestaag.

"Licht,'' herhaalt Biezeno in het gesprek. Wel elk jaar een beetje. Zo'n 3 tot 4 procent van de leerlingen uit het reguliere basisonderwijs gaat naar het sbo. "De grootste groep komt uit groep 3 en 4, als het echte leren begint.''

De ontwikkeling baart hem zorgen. "Wat is er aan de hand in Westland dat zoveel kinderen het reguliere basisonderwijs uitstromen?'' De directeur wil dat regionaal wordt onderzocht wat de groei veroorzaakt. "Het is een landelijk fenomeen, maar daarmee kan je het verschijnsel niet afdoen. Je moet weten wat er in je eigen regio speelt,'' stelt Biezeno.

Zorg

Het sbo geeft les aan kinderen met leerproblemen, gedragsproblemen of (opvoedkundige) problemen thuis. Op het sbo kunnen leerlingen in kleine groepen in hun eigen tempo op hun eigen niveau leren. Daarbij wordt nauw samengewerkt met (jeugd-)zorg.

Het speciaal onderwijs is er voor kinderen die intensievere zorg nodig hebben, vanwege bijvoorbeeld een trauma of een psychiatrische achtergrond. De Strandwacht voor speciaal onderwijs kende ook een plotselinge, snelle groei. Die school huurde twee jaar geleden anderhalf lokaal van De Diamant. Binnen twee jaar waren dat er vier, zag Biezeno. Zijn pand werd te klein. Daarom verhuisde De Strandwacht afgelopen zomer naar Monster. "Jammer, voor het uitwisselen van expertise was het goed samen in een pand te zitten.''

Regionaal

Leerlingen die in groep 3 of 4 instromen, hadden wat Biezeno betreft eerder naar het sbo gemoeten. Maar in het kader van passend onderwijs wordt te lang met ze doorgegaan. Al omschrijft de schooldirecteur dat omfloerst: "Leraren in het basisonderwijs doen hun best de leerlingen zo lang mogelijk in de klas te houden. Maar als je in groep 3 toch voor het sbo moet kiezen en achteraf moet zeggen dat het in de jaren ervoor ook al niet ging zoals het eigenlijk had gemoeten, dan had die beslissing eerder moeten vallen.''

Lichtpuntje: "We hebben nu vier kleutergroepen, meer dan in het verleden. Het geeft aan dat eerder wordt onderkend dat een kind beter op het sbo past.''

Meer begeleiding bij het geven van passend onderwijs vanuit het sbo aan het reguliere basisonderwijs, kan volgens hem de groei van zijn school beteugelen. Verder pleit Biezeno voor een expertisecentrum waar alle disciplines die hulp bieden, samenkomen om de s(b)o-leerling snel in het reguliere onderwijs (terug) te krijgen.