Proef met WhisStone op N223

Redactie 22-11-2018
Foto: Provincie Zuid-Holland

Op de N223, van Hoek van Holland naar Den Hoorn, start de provincie een onderzoek naar het effect van een nieuwe geluidmaatregel: de zogeheten WhisStone voor zwaar verkeer. Deze reduceert het verkeerslawaai van het zware (vracht)verkeer en wordt toegepast in combinatie met de reeds bestaande WhisStone voor personenautoverkeer. De proef vindt plaats op 200 á 300 meter weg langs De Lier.

De WhisStone is voorzien van groeven die in de wegberm aansluitend aan het asfalt worden gelegd. Deze platen buigen het geluid naar boven af waardoor de bebouwing langs de weg minder geluidsoverlast ondervindt. Zo wordt de geluidshinder verminderd en de leefbaarheid verbeterd. Bijkomend voordeel is dat deze platen de verkeersveiligheid bevorderen omdat ze ook fungeren als bermverharding.

Uit een eerdere test bleek dat deze maatregel zijn nut heeft bewezen. Tijdens de proef wordt het effect in de praktijk te getest. Omdat het hier gaat om een nog niet eerder toegepaste innovatieve geluidsmaatregel zullen na aanleg metingen plaatsvinden om het effect in de praktijk te bepalen. Voor het onderzoek wordt een haag tijdelijk verwijderd, na uitvoering van de proef wordt deze weer teruggeplaatst.

De direct omwonenden wordt met een enquête gevraagd naar hun bevindingen van de nieuwe geluidmaatregel.Voorafgaand aan de proef worden de WhisStones langs de N223 aangebracht en is er sprake van beperkte hinder voor de weggebruikers. Tijdens de proef is er, buiten de spits gedurende korte tijd een halve rijbaanafzetting op de hoofdrijbaan. Met tijdelijke verkeerslichten wordt het verkeer om-en-om langs de werkzaamheden geleid.