'Logiesfunctie op Coldenhove ongewenst'

Redactie 30-11-2018
Foto: Marieke Boon (archief)

LPF Westland vreest dat er in een bedrijfspand aan de Transportweg in Maasdijk arbeidsmigranten komen. Op de website www.officielebekendmakingen.nl zag de fractie een wijzigingsaanvraag staan voor een omgevingsvergunning voor het pand. Het gaat om het wijzigen van kantoorpand naar logiesfunctie. "Een aanvraag voor een logiesfunctie op een bedrijventerrein i.c.m. met de huidige vraag en zoektocht naar huisvesting voor arbeidsmigranten geeft direct aanleiding tot vragen, zeker nu het weer een locatie in Maasdijk betreft", aldus fractielid Peter Voskamp. Die vragen worden dan ook gesteld aan het college. Voskamp wil namens de fractie weten of het college bekend is met de aanvraag, wie de eigenaar van het pand is, wie de aanvraag indiende en voor welke doelgroep de logiesfunctie is bedoeld. Ook wil hij weten of de aanvraag past in het onlangs door de raad vastgestelde ontwikkelingskader huisvesting arbeidsmigranten. Tot slot vraagt de fractie of het college het met hen eens is dat, indien het gaat om een aanvraag voor arbeidsmigranten, dit een 'een zeer ongewenste ontwikkeling' is voor Maasdijk.