Poeldijks trapveldje wordt verplaatst

Redactie 24-01-2019
Foto: Marieke Boon (archief)

Nieuwbouwwijk De Kreken ligt op Westlandse Zoomgebied aan de rand van Poeldijk. Het gebied grenst aan het abc westland-bedrijventerrein. De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond fase 2 van de Kreken besproken. GemeenteBelang Westland, gaf aan dat er veel zienswijzen op het plan zijn gekomen. Raadslid Joep van Veen heeft een pleidooi gehouden om het voetbalveldje dat er verdwijnt, te behouden voor de omwonenden.

LPF heeft zorgen over het geluid van het abc westland-terrein. Toekomstige bewoners zouden wel eens last kunnen krijgen van het geluid dat een bedrijf er produceert. Andersom kan de komst van bewoners het betreffende bedrijf wel eens belemmeren in hun werkzaamheden.

Voetbalveldje

Wethouder Cobie Gardien (LPF, Ruimtelijke Ordening), wijst op een visie uit 2015 die de raad heeft vastgesteld. "Binnen die visie is geen mogelijkheid het voetbalveldje te handhaven zonder de hoofdstructuur van wegen en water te handhaven,'' legde zij uit. "Er is speelruimte op een andere plek opgenomen.'' Daarmee wordt het veldje volgens Gardien verplaatst in plaats van dat het verdwijnt.

Over het geluid zijn privaatrechtelijk afspraken gemaakt. Gardien heeft het amendement van Westland Verstandig aangenomen en gaat ook publiekrechtelijk afspraken maken. Daarbij heeft zij gezegd dat omgevingsvergunningen voor woningen binnen 100 meter afstand van het abc-terrein pas worden verleend als de zaken rond het geluid van a tot z zijn geregeld.