Tweede hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk stap dichterbij

Redactie 20-02-2019
Foto: Marieke Boon (archief)

Drie schorsingen hadden gemeenteraad en het college ervoor nodig om te besluiten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen. Daarmee is de kans op een tweede arbeidsmigrantenhotel in Maasdijk een stap dichterbij gekomen.

door Evelyne Lammerding

Onder grote publieke belangstelling heeft de gemeenteraad een amendement – voorstelwijziging – ingediend door de PvdA, aangenomen. LPF Westland, Westland Verstandig en de twee CDA-raadsleden Conny Huisman en Petra Scheffers hebben tegen gestemd. "Na het pootje van Bram krijgt Maasdijk nu het knietje van de raad,'' merkt LPF-raadslid John Witkamp op.

Belangstelling

De behandeling van de zaak heeft zo'n honderdvijftig Maasdijkers op de fiets naar het gemeentehuis getrokken. De publieke tribune in de raadzaal op de eerste etage van het pand bood niet genoeg plaats voor alle bezoekers. Een groot deel van de Maasdijkers heeft de vergadering via schermen in een zaal op de begane grond gevolgd.

Burgemeester Bauke Arends legde de regels in de raadzaal uit: Geen blijken van waardering of afkeuring worden daar getolereerd. "Dus geen applaus of boe-geroep.'' In de zaal blijft het rustig. De mening van de groep die de vergadering beneden volgt is duidelijk te horen.

Tegen

Applaus voor de Maasdijkse insprekers die de zorgen van de dorpsbewoners uitlegden. Onder hen Laurens Noordam van de Maasdijkse belangenvereniging. Hij sprak twee weken geleden ook in tijdens de commissievergadering en laat deze dinsdag opnieuw de stem van de ontzette Maasdijkers horen. Zij vinden dat Maasdijk onevenredig veel arbeidsmigranten huisvest. "De leefbaarheid en veiligheid van ons dorp wordt verder aangetast. Winkeldiefstallen, steekpartijen, mishandeling, wildplassen en asociaal gedrag in het verkeer komt teveel voor in Maasdijk.''

Noordam wil daarmee niet de hele groep arbeidsmigranten over een kam scheren, benadrukt hij na afloop. "Het is een kleine groep die voor veel overlast zorgt. Van veel diefstallen en andere incidenten wordt geen aangifte gedaan, omdat daar toch niets mee gebeurt.''

Voor

Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland spreekt eveneens in, maar hij wijst op de noodzaak van arbeidsmigranten voor de glastuinbouw. De werkgelegenheid in de sector zal de komende tijd verder toenemen, terwijl tegelijkertijd een nijpend tekort bestaat aan huisvesting voor de arbeidsmigranten. Onwenselijk, stelt hij.

De gemeente Westland heeft bovendien eerder al besloten voor tweeduizend bedden extra voor arbeidsmigranten in Westland te zorgen.

Initiatiefnemer Jeroen van Leeuwen, directeur van uitzendbureau NL Jobs, doet zijn woordje eveneens. In zijn plan krijgen 250 arbeidsmigranten onderdak op het bedrijventerrein Honderdland. Hij heeft eerder toegelicht dat hij niet alleen voor slaapplaatsen gaat zorgen, maar ook voor bijvoorbeeld recreatiemogelijkheden voor de gasten.

Onderzoeken

Wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Vergunningen) zegt een ontwerpverklaring van geen bedenkingen op te stellen en daarin de argumenten van de raad op te nemen. NL Jobs moet overigens nog een parkeeronderzoek en een geluidsonderzoek inleveren, laat de wethouder weten.

De Maasdijkers die op de publieke tribune zitten, verlaten na ruim drie uur bedrukt de raadzaal.