Mogelijk woningen voor spoedzoekers in 's-Gravenzande

Redactie 20-02-2019
Foto: []

Aan de Oostduinlaan in 's- Gravenzande worden wellicht woningen voor spoedzoekers gebouwd. Het gaat daarbij om mensen die door allerlei omstandigheden snel een tijdelijke woning nodig hebben, maar daar via het reguliere zoeksysteem niet aan komen en in de problemen raken.

Het Westlandse gemeentebestuur ziet in de Oostduinlaan een geschikte optie vanwege de ligging, de grootte van het terrein en de beschikbaarheid. Het college meent dat hier snel flexwoningen kunnen worden gebouwd.

Een flexwoningen is een klein, goedkoop huisje waar mensen maximaal twee jaar zelfstandig kunnen wonen. Voor het ontwikkelen van een concept voor flexwonen zoekt de gemeente nog naar marktpartijen.

Omwonenden van de Oostduinlaan ontvangen een brief van de gemeente waarin zij worden uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst op 21 maart. Dan worden de plannen die de gemeente heeft besproken en worden bewoners geïnformeerd over het proces dat nog gaat volgen. In het voorjaar volgt verdere informatie over vervolgstappen en planning.