Brede steun voor onderwijsstaking

Redactie 13-03-2019
Foto: Stock

Leerkrachten uit het Westlandse basisonderwijs nemen vrijdag massaal deel aan de brede onderwijsstaking van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV. Van de 40 basisscholen gaan er 33 dicht. Ook de Herman Broerenschool voor speciaal onderwijs sluit, daarmee zijn vrijdag 34 scholen in Westland gesloten. In het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs staken veel minder docenten en blijven alle scholen open.

door Evelyne Lammerding

De deelnemers aan de stakingsactie op het Haagse Malieveld staken voor werkdrukverlichting en een beter salaris. Zo moet het vak aantrekkelijk blijven voor onderwijspersoneel en meer nieuwe leerkrachten aantrekken. Het onderwijs kampt met een groot lerarentekort. Linda van Giesen geeft les aan groep 6 van wsko De Nieuwe Weg in Poeldijk. Toen zij drie jaar geleden begon, zag zij dat er nog genoeg invalkrachten waren. Die vijver is opgedroogd.

Een gevolg is bijvoorbeeld dat leerkrachten moeite hebben bij ziekte thuis te blijven, illustreert Van Giesen."Ik weet dat er geen vervanging is. En ik wil mijn klas niet in de steek laten. Dus meld ik mij niet ziek.''

Haar collega Elisa de Boer die voor de groepen 1 en 2 staat, heeft zich een keer afgemeld. Zij voelde zich bezwaard: "De kleuters werden verdeeld over andere groepen. Je weet dat je je collega 's daarmee extra belast.''

Werkdruk

De werkdruk in het onderwijs ligt hoog. De Boer werkt vier dagen, maar zegt voor vijf dagen werk te hebben. "De voorbereidingen voor de oudergesprekken bijvoorbeeld, doe ik op mijn vrije dag. Lesvoorbereiding gebeurt in de avonduren.'' Van Giesen treft haar werkvoorbereidingen vaak in het weekeinde.

Adjunctdirecteur Nils Brobbel is 12,5 jaar werkzaam op de Poeldijkse basisschool. "De werkdrukverhoging is er geleidelijk in geslopen.'' Naast de opgedroogde vijver van invalkrachten, ziet hij dat er veel administratieve rompslomp bij is gekomen. Daarnaast constateert hij een toegenomen zorgvraag. Effect van de opgelopen werkdruk is dat leerkrachten op alle vlakken kwaliteit inleveren, stellen de onderwijzers.

Bereiken

Met de staking willen de leerkrachten bereiken dat het vak van leerkracht weer aantrekkelijk wordt. Ook voor studenten en zij-instromers, zodat het lerarentekort oplost. Daarbij horen goede salarissen. Verder willen ze een verlichting van de werkdruk door bijvoorbeeld meer onderwijsondersteuners op school. "Als je een groep hebt waarin veel zorg nodig is, verricht een onderwijsondersteuner die taken. De leerkracht kan zich dan op zijn eigen werk richten,'' duidt Van Giesen.

Begrip

Ouders tonen begrip voor de staking, blijkt rond het schoolplein. "Leerkrachten nemen veel mee naar huis,'' stelt Kim Guyt. "Hun werkdruk is hoog. Ik gun ze een verbetering.''

Rebecca Pieneman snapt de beweegredenen voor de actie ook, "maar het moet niet te vaak meer gebeuren. Dit is de derde actie, '' om milder te vervolgen: "Maar ik snap dat de druk te hoog is, er te weinig salaris tegenover staat en de klassen te groot worden.''

En oma Bep van der Valk geeft de actievoerders groot gelijk: "Het gaat om de toekomst van de kinderen.''

Gros

Van de zeventien Westlandse katholieke basisscholen sluiten vrijdag veertien. De Eerste Montessorischool in Naaldwijk en de Wateringse Jozefschool blijven open, maar doen mee aan een alternatieve CNV-actie. De vakcentrale rijdt met een truck langs scholen. Personeel kan haar grieven en wensen deponeren in een kliko. CNV gebruikt de inhoud bij onderhandelingen.

Elf van de vijftien protestants christelijke basisscholen sluit, twee blijven open. Twee scholen staken deels; de Pieter van der Plasschool in Wateringen en Rehoboth in Naaldwijk sturen een paar groepen naar huis.

Alle acht openbare basisscholen staken vrijdag.

Voortgezet

In het voortgezet onderwijs is de stakingsbereidheid veel kleiner, geen school gaat dicht. Directeur van het Lentiz Floracollege in Naaldwijk Jan Eliens laat weten dat 11 van de 103 leerkrachten staken. "Zij willen het signaal geven dat er geld moet worden vrijgemaakt om het gehele onderwijsveld in stand te houden en te verbeteren. De resultaten staan onder druk. En als je ziet wat andere Europese landen vrijmaken voor onderwijs, dan loopt Nederland achter.''