Forum voor Democratie ook in Westland grote winnaar

Redactie 21-03-2019
Archief

Ook in Westland is Forum voor Democratie als grote winnaar uit de verkiezingen voor Provinciale Staten gekomen. Met bijna een kwart van de stemmen streeft de partij streeft de VVD voorbij, die ruim 20% bleef steken. In Westland zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten afgesloten met opkomstpercentages van 63,5. Bij de verkiezingen in 2015 bedroeg het opkomstpercentage 50,4.
 

Lijst        Partij      Aantal stemmen Percentage

 

1             VVD       10.085   20,7

 

2             PVV (Partij voor de Vrijheid)          3.482     7,2

 

3             Democraten 66 (D66)      2.574     5,3

 

4             CDA       7.830     16,1

 

5             Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)       2.301     4,7

 

6             SP (Socialistische Partij)   1.087     2,2

 

7             Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)   912        1,9

 

8             ChristenUnie       2.373     4,9

 

9             GROENLINKS      1.985     4,1

 

10           Partij voor de Dieren        1.266     2,6

 

11           50PLUS 1.954     4,0

 

12           DENK     280        0,6

 

13           NIDA      83           0,2

 

14           Code Oranje       117        0,2

 

15           Forum voor Democratie 11.856   24,3

 

16           Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH)            326        0,7

 

17           JEZUS LEEFT        67           0,1

 
Totaal aantal geldige stemmen: 48.704

Blanco stemmen: 126

Ongeldige stemmen: 98

De gemeente Westland heeft ruim 108.800 inwoners, waarvan er 81.091 kiesgerechtigd zijn.

 
De gemeente Westland neemt deel aan het landelijke experiment centraal tellen. Dit houdt in dat het tellen van de kandidaten voor Provinciale Staten niet gisteren op de stembureaus heeft plaatsgevonden, maar op 21 maart (ochtend) centraal gebeurt. Plaats van handelen is sporthal De Pijl in Naaldwijk, aanvang 8.00 uur. De telling is openbaar.

De gemeente maakt de definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bekend door publicatie van het officiële proces-verbaal, zo spoedig mogelijk nadat dit is gemaakt. Naar verwachting is dat op 21 maart rond 14.00 uur.