LTC Naaldwijk-voorzitter Henk Salome: 'De verbouwing zorgt voor een enorme boost'

Redactie 29-03-2019
Foto: Jan CammeraatHenk Salome: \Zaterdag 31 maart wordt een feestdag.\

Mede door het groeiend aantal leden stond LTC Naaldwijk al enige tijd voor een grootscheepse verbouwing. De verbouwing van de tennishal, smashcourtbanen en gravelbanen vonden in de eerste verbouwingsronde in 2013 plaats. Vervolgens groeide het aantal leden en competitieteams fors. Een nieuwe verbouwing kon niet uitblijven.

door Jan Cammeraat

LTC Naaldwijk behoort met 1200 leden tot de grotere tennisverenigingen in de regio. Het succes van de vereniging is mede te danken aan een grote betrokkenheid van de leden en sponsors. Voorzitter Henk Salome: "We zitten nu 21 jaar op deze locatie en de afgelopen jaren zagen we dat veel zaken verouderd en niet meer van deze tijd waren. In de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018 is met grote meerderheid ingestemd voor uitbreiding van ons park. Het plan was om de renovatie en verbouwing gefaseerd te laten plaatsvinden. Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om alles in één keer te doen. Anders zouden we jarenlang in de ellende zitten. Na het verkrijgen van diverse vergunningen is de verbouwing vorig jaar na de najaarscompetitie gestart en onder meer bekostigd door een grote crowdfundingactie."

Voortgang

Volgens Salome is de verbouwing een mega-operatie geweest. "Een dergelijke grote verbouwing vergt veel tijd en energie. Daar moet je van tevoren ook niet te lang bij stil staan. Hier en daar hebben we best wel wat obstakels gehad, zoals het verkrijgen van vergunningen. Ook konden de werkzaamheden niet altijd doorgaan in verband met het weer of vakanties. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden kon er trouwens desondanks op diverse banen gespeeld worden. Een paar weken geleden hebben we tijdens een bouwvergadering de garantie gekregen dat we op 31 maart weer helemaal open kunnen. Het nieuwe park past dan ook bij een tennisvereniging die eredivisie speelt."

Resultaat

Het gehele park heeft een facelift gehad en is op diverse terreinen uitgebreid. Salome hierover: "Zo is de entree van het park verhuisd naar de kant van het zwembad. Daar komt tevens een grote parkeerplaats en fietsenstalling. Ook hebben we extra banen gekregen waaronder twee padelbanen, een extra smashcourtbaan en twee gravelbanen. We hebben nu 16 tennisbanen waarvan 6 gravel en 10 smashcourtbanen. Het clubgebouw is vergroot en de bestaande kleedkamers en vloeren gerenoveerd. Ten slotte krijgen we een forse opslagruimte op de locatie waar nu de zeecontainers staan. Het zijn zo maar wat highlights. Het zou te ver gaan om in dit artikel alle werkzaamheden uitgebreid te benoemen. Mensen moeten maar komen kijken. Het is echt indrukwekkend."

Vitaaltennis

Door de verbouwing is het weer mogelijk om leden aan te nemen. In dat kader biedt LTC Naaldwijk voor vrijwel alle doelgroepen een lidmaatschap op maat. "Zo kunnen ouderen gebruik maken van het Vitaalpakket om tennis te leren of de draad weer op te pakken. Voor de beginnende jeugd van 6 tot en met 17 jaar hebben wij het starterspakket. Dat is een lidmaatschap van een half jaar inclusief tennislessen en deelname aan diverse activiteiten en wedstrijden op de club. Voor beide doelgroepen geldt dat zij tijdens de lessen gratis gebruik kunnen maken van tennisrackets die beschikbaar worden gesteld."

Tennis4You

In april start LTC Naaldwijk tevens met tennislessen voor kinderen die meer aandacht nodig hebben bij het aanleren van de tennisslagen omdat zij zich minder goed kunnen concentreren of omdat het lichamelijk wat moeilijker gaat. "De naam Tennis4You hebben wij gekozen omdat de doelgroep voor deze tennisles breder is dan alleen voor de G-Tennis. Ook kinderen met autisme of ernstige ADHD zijn van harte welkom. Wij hopen dat veel kinderen zich inschrijven zodat wij ook groepen kunnen maken naar het niveau van de kinderen. Voor vragen hierover kunnen belangstellenden mailen naar evenementen@ltcnaaldwijk.nl."

Feestelijke opening

"Op dit moment zijn wij bezig met de finishing touch" eindigt Salome." Zo zal de business club rond alle banen de borders met planten vullen. De banen krijgen ook geen nummers maar de naam van de sponsor van de baan. We worden ook echt gedragen door het bedrijfsleven. We hebben meer bedrijven die een baan willen sponsoren dan dat we banen hebben. Door de verbouwing heeft de vereniging een enorme boost gekregen. Ik ben ook echt trotst op de vereniging. Op zaterdag 31 maart is de feestelijke opening en kunnen wij aan alle leden het resultaat laten zien. Het wordt het een feestdag voor alle leden."