Ondernemers Honselersdijk vrezen vitaliteitsverlies

Redactie 17-04-2019
Foto: []

Ondernemers in Honselersdijk maken zich zorgen over de vitaliteit van het dorp. Tot 2030 komen er weinig woningen bij, houdt Rob Starrenberg de gemeenteraad dinsdagavond voor.

Starrenberg is de voorzitter van de ondernemers de zijn verenigd in de bedrijfsinvesteringszone (biz) Honselersdijk. De biz heeft een plan om nieuwe woningen in het dorp bij te bouwen en om leegstand in het centrum van Honselersdijk te voorkomen.

Wethouder Cobie Gardien (LPF, Planontwikkeling) zegt de pijlen voor nieuwbouw op Kwintsheul en Heenweg te hebben gericht. Zij wijst erop dat de raad in 2016 nog had besloten geen grootschalige nieuwbouw in Honselersdijk toe te passen, maar wel in Kwintsheul en Heenweg. Verder brengt zij te berde dat er wel bouwplannen bestaan voor bijvoorbeeld de Dijkstraat en de Endeldijk in Honselersdijk. Ook sluit ze verdichting van de dorpskern niet uit. Maar van grootschalige nieuwbouw is in dit dorp geen sprake.

Fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland (GBW) Remmert Keizer vraagt of de wethouder de deur niet al helemaal wil dichtgooien voor de biz. Hij wil dat de wethouder in gesprek gaat met de biz en de haalbaarheid van het plan onderzoekt. Die toezegging heeft de wethouder gedaan.

Een gezamenlijke motie van GBW en Westland Verstandig om 150 woningen nieuw te bouwen in Honselersdijk heeft het met 17 stemmen voor en 20 tegenstemmen niet gehaald.