Pauzewoning voor acute woningnood

Redactie 17-04-2019
Foto: []

Westland krijgt een handvol pauzewoningen voor mensen die acuut een dak boven hun hoofd nodig hebben. De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met het plan daarvoor en 52.500 euro beschikbaar gesteld voor de inrichting van de panden en een verhuiskostenvergoeding

De pauzewoning komt er voor mensen die kans maken op een urgentieverklaring, maar deze nog niet hebben, maar tot die tijd nergens anders terecht kunnen. Woningen die de gemeente om strategische redenen aankoopt, worden gebruikt als pauzewoning.

'Knelzoekers' noemt André van den Berg de groep die voor een pauzewoning in aanmerking komt. Het raadslid van GemeenteBelang Westland zegt dat er meer woningen moeten komen voor tijdelijke verhuur dan het college voorstelt.

Spoedzoekers

B en w wil vier tot vijf woningen beschikbaar stellen als pauzewoning. Volgens onderzoek zou dat Westland vooruit helpen. Maar volgens Van den Berg is de groep spoedzoekers groter. Hij heeft cijfers die laten zien dat er 74 aanvragen voor urgentieverklaringen waren in 2018. Daarvan zijn er 23 gehonoreerd. Tien hebben daadwerkelijk een huurwoning gevonden. Volgens hem heeft Westland vijftig tot 75 woningen nodig voor spoedzoekers.

Sociale huurwoningen die moeilijk verhuurbaar zijn of woningen die binnen een jaar of drie worden gesloopt kunnen volgens hem dienen als tijdelijke woningen. Wat hem betreft gaat de wethouder hierover in gesprek met de woningcorporaties.

Pauzewoning en flexwoning

Wethouder Ben van der Stee (LPF, Volkshuisvesting) legt uit dat behalve pauzewoningen ook flexwoningen deel gaan uitmaken van het woningaanbod. Verschil tussen beide verschijnselen is dat pauzewoningen compleet zijn ingericht en drie tot zes maanden onderdak bieden aan mensen die in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar deze nog niet in hun bezit hebben. Flexwoningen zijn kaal en bedoeld voor spoedzoekers die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, maar ook nergens terecht kunnen. Zij kunnen twee jaar vanuit de flexwoning naar permanent onderdak zoeken.

Volgens Van der Stee staan vier tot vijf huishoudens op de wachtlijst voor een pauzewoning. De vraag naar flexwoningen ligt volgens de wethouder naar schatting op honderdvijftig huishoudens.

De exacte toewijzingsregels voor pauzewoningen moeten nog worden opgesteld.