Drie ridders en negentien leden: Lintjesregen daalt neer in Westland

Redactie 26-04-2019
Foto: PR

Drie ridders en negentien leden. Dat is de oogst van de Lintjesregen in Westland die op vrijdag 26 april plaatsvond. Burgemeester Bouke Arends reikte de versierselen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Veiling in Poeldijk.

Drie Westlanders werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Krijn Buitelaar, Cor van Elswijk en Theo Mulder. Krijn Buitelaar uit 's-Gravenzande was actief als vrijwilliger bij onder meer de Protestantse kerk in Naaldwijk. Via PUM, Stoas en Woord en Daad zette hij zich in om kennis over tuinbouw verspreiden in ontwikkelingslanden. Sinds 2008 helpt hij als vrijwilliger bij de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul.

Cor van Elswijk uit Honselersdijk werd in 1987 scheidsrechter bij lokale Westlandse voetbalverenigingen en floot bijna 25 jaar op het hoogste niveau van de zondagamateurs. Als vrijwilliger bij de Haagse Scheidsrechter Vereniging verzorgt hij trainingen als gediplomeerd conditietrainer en was hij voorzitter van de werkgroep spelregels. Daarnaast is hij oprichter, bestuurslid en buurtprevent van Buurtpreventie Honselersdijk.

Theo Mulder uit Wateringen werd in 2002 voorzitter van het Rode Kruis, district Delft/Westland-West en De Lier. Daarnaast was hij actief bij het Korps Nationale Reserve, jurylid van de vrijwilligersprijs De Loftrompet, vertegenwoordiger van mantelzorgers in de WMO-adviesraad, webmaster bij de KBO en voorzitter van de Gepensioneerden van de Fortisbank in Den Haag. Hij is voorzitter van het Platform Vrijwilligerswerk Westland, vrijwilliger bij de Zonnebloem, redacteur bij de Vereniging Gepensioneerden KLM.

De volgende negentien personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Henny Beukers-van den Heuvel uit Wateringen, Geeke Bruijn-Kuyvenhoven uit 's-Gravenzande, Vincent van Dijk, Gerard van der Elst uit Poeldijk, Arjen van der Ende uit Maasdijk, Gilles Hamel uit Naaldwijk, Gerard Helmich uit Naaldwijk, Corrie Kleijberg-van der Valk uit Wateringen, Piet van der Knaap uit Wateringen, Koos van der Kruijk uit Monster, Jacques Moor uit Monster, Auke Mulder uit Honselersdijk, Leeke van der Poel uit Naaldwijk, Gerrie Quak-Lanser uit Naaldwijk, Aart Quak uit Naaldwijk, Frank Rijneveen uit Monster, Marian Ruivenkamp uit Monster, Alex de Zeeuw uit Naaldwijk. Buiten onze regio werd Rijswijker Peter Grootscholten benoemd tot lid. Grootscholten heeft Westlandse roots en is in onze gemeente vooral bij de voetbalbestuurders geen onbekende.
Wethouder Leen Snijders uit Monster werd woensdag de 24e al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij niet bij de officiële Lintjesregen aanwezig kon zijn.