Sloop of herbouw gemeentekantoor Monster: Politiek komt er niet uit

Redactie 09-05-2019
Foto: Google Maps

De politiek kwam er woensdagavond niet uit tijdens de bespreking in de commissie: slopen of hergebruiken van het voormalige gemeentehuis van Monster. Toekomstscenario's werden taboe verklaard. Daardoor weet niemand eigenlijk waar hij precies voor stemt, als er wordt gesloopt.

door Evelyne Lammerding

Het college wil graag slopen en nieuw bouwen. Maar wat komt er dan voor terug? Daarover kunnen b en w niets zeggen. En daar wringt de schoen. "Je besluit toch pas voor sloop als je weet wat je gaat terugbouwen,'' stelt GemeenteBelang Westland (GBW) fractievoorzitter Remmert Keizer. GBW is niet de enige die er zo over denkt. Alleen de VVD en ChristenUnie/SGP zijn voor het voorstel. Alle andere partijen hebben hun vraagtekens, mitsen en maren en bezwaren.

Scenario's

In het collegevoorstel zijn verschillende scenario's te zien voor nieuwbouw. Maar dáár mocht niemand over praten, vond commissievoorzitter Cor van der Mark. Ook de verantwoordelijk wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, Vastgoed) mocht niet zeggen dat er maximaal 29 woningen nieuw zouden worden teruggebouwd. Maar hij had het in zijn beantwoording op vragen vanuit de commissie al uitgesproken voordat Van der Mark ook hem terugfloot.

Garantie

Ben Hofland van D66 begon over 'een heleboel scenario's' en vroeg welke garantie de wethouder heeft dat het na eventuele sloop werkelijk een van de voorgestelde scenario's gaat worden. Want de grond is nu weliswaar in bezit van de gemeente, die wil het na sloop bouwrijp verkopen. "Hoe weet je dat marktpartijen zich hier aan houden?'' vroeg Hofland. Hem werd de het zwijgen opgelegd. De bedoeling van het college was alleen te beslissen over sloop of hergebruik.

Maar ook Westland Verstandig wilde uitleg over de voorstellen. Bovendien was het dak van het gebouw volgens fractievoorzitter Peter Duijsens in 2015/2016 nog voor 1,5 miljoen euro gerenoveerd. Dat kon de wethouder niet bevestigen en zijn ondersteunende ambtenaren evenmin.

Elite

Eenmansfractie GroenLinks is overtuigd tegen sloop. Volgens Ulbe Spaans is hergebruik een garantie voor sociale huurwoningen en nieuwbouw een garantie voor woningen voor de elite. Daar is hij niet voor. Eenmansfractie PvdA wil op zijn minst veertig betaalbare woningen voor jong en oud en is ook tegen het collegevoorstel. Coalitiepartij CDA wil wel slopen, maar vindt dat er veertig woningen moeten worden teruggebouwd, waaronder sociale huurwoningen. Maar dat aantal zou volgens de wethouder veel te hoog zijn. Als CDA volhoudt, zal ook die partij niet kunnen meegaan in het sloopvoorstel van het college.

Sloopprijs

De andere grote coalitiepartij LPF vraagt zich af waar de sloopprijs van 5,35 ton op is gebaseerd en waarom die niet is verwerkt in de aanbesteding. De fractie vraagt zich af of de prijs marktconform is, maar heeft zijn standpunt voor of tegen niet helder gemaakt. Het lijkt erop dat de partij er nog niet uit is.

Snijders liet zich alleen ontvallen dat er maximaal 29 woningen kunnen worden teruggebouwd, bij meer woningen zijn ook meer parkeerplaatsen nodig, verklaarde hij. Later zei hij ook dat de gemeente teveel geld moet bijleggen als er sociale woningen worden gebouwd.

"We kijken nu meer naar de richting die we uit willen. Daarna kunnen we ook de gebiedsvisie in het gehele gebied nader bekijken,'' stelde hij. Maar in de commissie werd nog helemaal geen richting bepaald. De raad gaat het voorstel op 21 mei bespreken.