Locaties migrantenhotels Poeldijk en Naaldwijk niet van de baan

Redactie 09-05-2019
Foto: Archief - Rolf van Koppen Fotografie

Omwonenden van de als geschikt aangewezen locaties voor arbeidsmigrantenhotels in Naaldwijk en Poeldijk, hebben woensdagavond petities aangeboden aan de gemeente. Wethouder Karin Zwinkels (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) is echter niet van plan de locaties af te wijzen. Daarvoor vindt zij het nog veel te vroeg; alle mogelijkheden gaan wat haar betreft eerst nog onder de loep.

door Evelyne Lammerding

Patty Zuidgeest sprak namens de bewoners van de Lange Broekweg de raadsleden toe in de commissie van woensdag. Zij houdt de gemeente voor dat het plan om tegenover het Carlton Hotel, vlakbij de veiling ondoordacht is en voor onveilige verkeerssituaties gaat zorgen. De gemeente ziet het wel zitten om een Polenhotel met driehonderd bedden langs de Lange Broekweg te plaatsen. Maar omwonenden menen dat het een stuk verderop, richting de Horti Campus, beter zal zijn.

Verkeer

De Naaldwijkers stellen dat het extra verkeer dat een arbeidsmigranten voor driehonderd uitzendkrachten met zich meebrengt, amper kan in- en uitrijden. De weg is daarvoor veel te smal en onoverzichtelijk. Ook zal de Burgemeester Elsenweg extra druk worden. De bewoners hebben, naast een petitie die 458 keer is ondertekend, een zienswijze ingediend en fractievoorzitters uitgenodigd. Die zijn een maand geleden langs gegaan om de situatie te bekijken. Zeven van de negen fractievoorzitters hebben op die bijeenkomst laten weten de locatie ongeschikt te vinden, zegt Zuidgeest.

Herstructurering

Daarnaast stelde zij dat tuindersorganisatie zijn mening heeft bijgesteld. Volgens haar wil de tuinbouworganisatie op de locatie herstructureren in plaats van arbeidsmigranten huisvesten. Omringende ondernemers hebben volgens Zuidgeest een intentieverklaring ondertekend om er te gaan herstructureren. Maar dat klopt volgens de gegevens van wethouder Zwinkels niet, reageert zij later op de inspreekster. Volgens de wethouder ligt er geen getekende intentieovereenkomst en ook geen concreet herstructureringsplan voor het gebied. Daarbij stelt zij dat herstructurering een langzaam proces is. Het arbeidsmigrantenhotel krijgt een vergunning voor tien jaar. Het gebouw is bovendien mobiel. Als het moet, kan het tussentijds gemakkelijk worden verplaatst, zegt Zwinkels. Zij nodigde Zuidgeest uit voor een gesprek.

Arckelweg

Over de Poeldijkse locatie Arckelweg ontstond ook discussie. Theo Zwinkels sprak in namens de tegenstanders van deze locatie bij de sportvelden van Verburgh. Hij noemde het ontbreken van een uitzendbureau die de kar gaat trekken. De gemeente heeft bepaald dat een arbeidsmigranten door uitzendbureaus moeten worden gehuisvest. Initiatiefnemers voor de onderkomens moeten dus uit die branche komen. Punt in Poeldijk is dat de initiatiefnemer, het uitzendbureau Watch Out uit Poeldijk, zich heeft teruggetrokken.

Daarop krijgt de inspreker bijval uit de politiek. Onder andere Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland, wijst op een afspraak die is gemaakt over initiatiefnemers. Die moeten uit de uitzendhoek komen. In Poeldijk is nu wel een investeerder, maar die mag het initiatief niet nemen. "Moet die er nu een uitzendbureau bij gaan zoeken?'' Keizer vindt het verhaal niet kloppen.

Resultaat

Maar volgens de wethouder stonden er direct na terugtrekking van Watch Out drie andere uitzendbureaus op de stoep om het initiatief op de Arckelweg over te nemen. De locatie blijft wat haar betreft dan ook gewoon in beeld.

"Ik wil resultaat boeken op dit langlopende dossier. Zo gaan we er niet komen,'' antwoordt zij in reactie op de afwijzingen vanuit de politiek op beide locaties. "Je kunt elke locatie afwijzen. Maar dan gaan we geen tweeduizend bedden realiseren.'' Daarnaast wijst zij op gevaar als nieuwe arbeidsmigrantenhotels uitblijven in Westland: "Dan worden er huizen opgekocht waar veel te veel mensen in wonen.''

Over het aantal opgehaalde handtekeningen voor de petities, 1500 voor de petitie tegen de komst van een arbeidsmigrantenhotel aan de Lange Broekweg en 458 tegen de Arckelweg, hield Zwinkels het kort en helder: Die aantallen omwonenden kennen beide plekken niet. Sporters die twee keer per week langsfietsen als argument, vindt zij geen argument om de plek af te wijzen. "Dat moet wel wat genuanceerder liggen.''