Toename elektrische oplaadpunten hand in hand met ergernis

Redactie 15-05-2019
Foto: Stock

Met de toename van het elektrisch autorijden, neemt het aantal laadpalen toe. En daarmee ook het aantal klachten over de elektrische oplaadpunten. De gemeente gaat nog voor de zomer een laadpalenbeleid vormen.

door Evelyne Lammerding

Het aantal elektrische auto's in Nederland is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het afgelopen jaar verdubbeld. Op 1 januari waren er 45.000 elektrische auto' s. Daarnaast rijden er 94.000 hybride - deels elektrische - auto's rond. Het CBS baseert zich op cijfers van de RDW. Het Rijk rekende op de groei en heeft gemeenten subsidies verstrekt om laadpalen te plaatsen.

Westland kent ook een groei van het aantal elektrische auto's. Op 1 januari 2018 stonden er zo'n vijftig laadpalen in Westland, een jaar later zijn dat er zeventig. De groei is minder dan drie jaar geleden werd geschat. Een prognose liet een groei zien naar maximaal 110 laadpalen in 2018.

Ergernis

Met de toename van laadpalen, neemt ook de ergernis onder omwonenden toe. Dertig klachten ontving de gemeente in heel 2018 over oplaadpunten. Dit jaar gaat het om twintig klachten. Bezitters van elektrische auto's hebben gegarandeerd een parkeerplaats bij hun laadpaal, wordt knarsetandend opgemerkt, terwijl de rest van de buurt 's avonds rondjes moet draaien om een parkeerplek te vinden.

Vorig jaar liep de ergernis hoog op in Wateringen, waar aan de Kruisbalk een oplaadpunt kwam. Bewoners van het Slangekruid in Monster werden zo'n twee weken geleden verrast door de plaatsing van een laadpaal aan hun straat op de hoek met de Duinvallei. Een bord waarover om onduidelijke redenen een plastic is getrokken en er tot in elk geval afgelopen maandagmorgen nog omheen zat, staat bij het oplaadpunt. Een hybride auto staat in het parkeervak.

"Ik vind het zonde dat er een openbare parkeerplaats voor wordt opgeofferd. In de afgelopen weken heeft er ook geen auto gestaan,'' zegt bewoonster Eveline Draak. "De parkeerdruk is hier groot. Natuurlijk hebben eigenaren van elektrische auto's het recht om hun wagen op te laden. Maar de gemeente had ons kunnen meedelen dat er een oplaadpunt zou komen. Nu begonnen ze plotseling te graven. En kan zo'n laadpaal niet op het eigen terrein van de eigenaar komen?''

Annemarie van der Lek snapt dat oplaadpunten nodig zijn, maar zij vindt dat er openbare parkeerplaatsen voor moeten terugkomen om verhoging van de parkeerdruk tegen te gaan. "Ik zou het echt irritant vinden als deze oplaadplek bij een van de huizen met twee parkeerplaatsen hoort.''

Volgens Diane van Lier was het beter geweest de oplaadplaats een stuk verderop, bij het appartementencomplex Dudok State te plaatsen. "Daar ligt een grote stoep die echt loze ruimte is. Dan bespaar je hier een parkeerplaats.''

Meer bewoners reageren en zeggen allemaal niet op de hoogte te zijn gebracht over de plaatsing van het oplaadpunt.

Aanvraag

Het bedrijf Engie plaatst de laadpalen namens de gemeente. Iedereen met een elektrische auto moet binnen een straal van 250 meter een oplaadpunt tot zijn beschikking hebben.

De laadpaal wordt op het eigen (bedrijfs-)terrein neergezet. Heeft de autobezitter geen eigen terrein, dan komt de laadpaal in de openbare ruimte. De gemeente publiceert zo'n besluit in de Staatscourant en in Groot Westland. Maar nagenoeg niemand leest de Staatscourant en zeldzaam pluist iemand zonder enkele aanleiding wekelijks alle aankondigingen van de gemeente in het weekblad uit.

Schriftelijke vragen

Westland Verstandig heeft schriftelijke vragen gesteld over het plaatsen van laadpalen en heeft ook gevraagd of de laadpaal aan het Slangekruid kan worden verplaatst. De fractie wacht nog op antwoord.

De gemeente heeft vorige maand een online enquete gehouden. Volgens een gemeentewoordvoerder wordt de uitkomst ervan de basis voor een beleidsstuk dat nog voor de zomer naar b en w gaat. Die legt het stuk ter informatie voor aan de raad en beslist nadien over het Westlandse laadpalenbeleid.