90 Appartementen in centrum Naaldwijk

Redactie 17-05-2019
Foto: Archief

De komende jaren worden er 90 appartementen gebouwd in het centrum van Naaldwijk. Het college van burgemeester en wethouders wil

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 14 mei besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'Dijkweg nabij 11' (de voormalige Harmonie-locatie) voor 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak. De 20 appartementen en maatschappelijke voorzieningen moeten verdeeld worden over vijf bouwlagen, waarover de vijfde laag terugliggend is. Het terrein waar vroeger de Harmonie stond ligt al jaren braak. Volgens de gemeente sluit het ontwerp aan op de overige bebouwing van de Dijkweg; qua hoogte wordt aangesloten bij de Verdilaan. "De Verdilaan is één van de hoofdassen van Naaldwijk waar een hogere bebouwingshoogte dan de bestaande dorpsbebouwing gewenst is", aldus het college van B en W van Westland.

2021

De plannen voor de Pijletuinenhof moeten uiteindelijk resulteren in de bouw van een appartementengebouw met ongeveer 70 woningen. Globaal gezien zal het beoogde complex onder meer bestaan uit 20 procent sociale huurwoningen en 15 procent bereikbare koop- of huurwoningen. Een groot deel van de appartementen zal levensloopbestendig worden gebouwd. Onder het gebouw komt een half verdiepte parkeerkelder. Aan de noordzijde komt een groene verbinding tussen Verdilaan en Verdipark. De startnotitie die b en w nu hebben vastgesteld, wordt uitgewerkt tot een anterieure overeenkomst die de gemeente met de ontwikkelaar sluit. Daarna wordt een informatiebijeenkomst met omwonenden georganiseerd.

Omdat het plan niet binnen het geldende bestemmingsplan past, volgt er nu een nog heel wat tijd vergende procedure. Naar verwachting zal het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan in de herfst van dit jaar worden opgesteld. Onder voorbehoud van onder meer de juridisch-planologische procedure, kan het bestemmingsplan dan in het derde kwartaal van 2020 worden vastgesteld. Indien geen beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, kan de bouw begin 2021 starten.