Noodscenario moet beddentekort arbeidsmigranten snel oplossen

Redactie 29-05-2019
Foto: Rolf van Koppen Fotografie\/Archief

De gemeente grijpt op voorstel van Glastuinbouw Westland en VNO-NCW Westland-Delfland naar een noodscenario om het nijpende huisvestingstekort van arbeidsmigranten in Westland op te lossen.

In de nieuwe oplossing kunnen uitzendbureaus voor een periode van twee tot drie jaar noodonderkomens plaatsen in glastuinbouwgebied. Glastuinbouw Westland kan tot en met 31 mei locaties aandragen. Uitzendbureaus zijn deze week naarstig aan het zoeken en rekenen. De nood is hoog. Westland heeft ruim tweeduizend bedden nodig om arbeidsmigranten te huisvesten. Uitzendbureaus en Glastuinbouw Westland trokken daarover in 2017 al aan de bel bij toenmalig wethouder Frank Rijneveen.

De gemeente zou met een lijst van geschikte locaties komen waar uitzendbureaus arbeidsmigrantenhotels kunnen bouwen. Die mogen er voor een periode van tien jaar staan. Nu, na twee jaar staat er nog geen nieuw hotel. Initiatieven stuiten op veel weerstand wat een snel proces in de weg staat.

Glastuinbouw Westland verwacht dat het nog wel twee tot drie jaar duurt voor er voldoende huisvesting is. "Tot die tijd zitten we in een spagaat,'' zegt Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland. Want, de economie groeit door.

Brandbrief

Daarom schreven Glastuinbouw Westland en werkgeversorganisatie VNO-NCW Westland-Delfland in maart een brandbrief naar de gemeente. De organisaties benadrukken daarin de ernst en de noodzaak voor een snelle oplossing van de huisvestingsproblematiek. Sommige ondernemers lijden economische schade doordat ze geen personeel kunnen aannemen als gevolg van het gebrek aan bedden voor arbeidsmigranten, stellen beide organisaties in de brief. Dat belemmert hen om uit te breiden.

"De tuinbouw zit nu in een groeimarkt. Dat is mooi, maar daarvoor heb je extra mensen nodig. Die vind je niet alleen in de omgeving. Daarom hebben we arbeidsmigranten nodig,'' legt Vooijs uit.

Meewerken

De gemeente heeft vorige week in een brief geschreven dat zij naast de realisatie van de tweeduizend plekken voor arbeidsmigranten voor de termijn van tien jaar, ook wil meewerken aan het verzoek van Glastuinbouw Westland en VNO-NCW noodhuisvesting op en voor de korte termijn te creƫren. Daarbij kunnen arbeidsmigranten ook in bijvoorbeeld portocabins worden gehuisvest.

De gemeente hanteert minder strenge regels voor de noodhuisvesting, omdat een snelle oplossing voor het probleem is vereist. Daarnaast gaat het om huisvesting die van korte duur is, schrijft zij in reactie op een brandbrief die zij van Glastuinbouw Westland en werkgeversorganisatie VNO-NCW Westland-Delfland in maart ontving.

De plekken voor de noodhuisvesting van arbeidsmigranten moeten volgens de gemeente in glastuinbouwgebied liggen. Gemeentelijke gronden komen er niet voor in aanmerking.

Register

Vooijs zegt alleen samen te werken met de tien uitzendbureaus uit het register van de gemeente. "Die hebben aangetoond dat ze werk in Westland hebben voor arbeidsmigranten. Ze zijn open in hun communicatie en hebben goed contact met de gemeente en handhavers. Kortom, het gaat om professionele uitzendbureaus.''

Als tuinders geschikte locaties in gedachten hebben, kunnen zij dit aan uitzendbureaus laten weten. Die kunnen er verder werk van maken. "Naast leden kunnen ook tuinders die geen lid zijn van Glastuinbouw Westland locaties aandragen via de uitzendbureaus die staan vermeld in het register van de gemeente Westland,'' zegt de Glastuinbouw Westland-voorzitter.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden van de gemeente is dat de grond in het glastuinbouwgebied ligt. Verder zijn de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor zaken als permanent toezicht, kosten en parkeren. B en w maken 4 juni een selectie uit de locaties die de sector deze week moet aandragen. Voor de goedgekeurde locaties kunnen initiatiefnemers tot 2 juli een omgevingsvergunning aanvragen, een week later beslist het college over het al dan niet verstrekken van de vergunning. Vanaf 9 juli is het aan de initiatiefnemers eventuele omwonenden in te lichten over de plannen en om de noodhuisvesting neer te zetten.