Begrotingstekort: Raadsfracties verwijzen naar verkiezingsprogramma's

Redactie 30-05-2019
Foto: stock

Op veel concrete handvatten om het gat in de voorjaarsnota te dichten hoefde wethouder Ben van der Stee (LPF, Financiën) woensdagavond 29 mei niet te rekenen. Fracties verwezen naar hun verkiezingsprogramma's van vorig jaar waarin staat wat zij wel en niet willen.

De gemeente kijkt aan tegen een begrotingstekort dat de komende jaren oploopt tot bijna 14 miljoen euro. Van der Stee wilde input van de raadsfracties om straks met een breed gedragen voorjaarsnota te komen. Maar daar liepen de meeste fracties niet bijster warm voor. Op hier en daar een compliment over het 'vroege meenemen in het proces', bleven reacties waar de wethouder op had gehoopt, uit.

"Vorig jaar vroeg het nieuwe college naar wensenlijstjes van alle fracties. Er zou bij het opstellen van de Westland Agenda rekening mee worden gehouden. Wij hebben niets teruggezien van onze punten,'' merkt PvdA-fractieleider Nico de Gier op. "Het Westland Akkoord is niet ons akkoord.''

Ook de andere oppositiepartijen vinden dat het college zelf met een voorstel moet komen. De fracties verwijzen naar hun verkiezingsprogramma's van vorig jaar en zeggen dat daarin niets is veranderd.

Coaltiepartij VVD vindt eveneens dat b en w met een voorstel moeten komen.

Alternatief

De grootste oppositiepartij Westland Verstandig wijst op de alternatieve begroting die zij had opgesteld. Daarnaast zegt fractieleider Peter Duijsens onder meer dat het college 'onzinnige handhaving' en geld gereserveerd om ondermijning tegen te gaan, terug moet draaien. Nieuwe belastingen en het verhogen van belastingen ziet hij niet zitten.

Coalitiepartij LPF suggereert de onderwijshuisvesting onder de loep te nemen. Daarnaast vindt de fractie dat het geld dat de gemeente aan theater De Naald en de begraafplaatsen besteedt kan worden heroverwogen. Verder merkte LPF-raadslid Max Leerdam op dat het geld voor het minimabeleid wel kan worden teruggedraaid. "Dat is de laatste jaren verhoogd.''

Doorschuiven

CDA Westland geeft als suggestie 'niet-noodzakelijke zaken' door te schuiven. Daarnaast zegt fractieleider Jenny Vermeer dat de gemeente een aantal taken en gebouwen kan afstoten. Wat betreft het CDA speelt de gemeente dan alleen een faciliterende rol. Een lastenverzwaring voor iedereen ziet zij als onvermijdelijk. "We moeten nu gaan schaven en uitstellen.''

Van der Stee zegt na afloop meer concrete reacties te hebben verwacht. "Op verzoek van de raad is dit vanavond besproken. Dezelfde partijen die erom hadden gevraagd, verwijzen nu naar hun verkiezingsprogramma's. Ik ga nog wel kijken naar wat Westland Verstandig had ingebracht. En verder ga ik positief aan de slag met wat verder wel is ingebracht.'' Halverwege juni wordt de voorjaarsnota gepresenteerd. Het document vormt de opmaat naar de begroting die in november wordt besproken.