Westland trekt 2 ton uit voor leerstoel glastuinbouw

Redactie 31-05-2019
De omvang van groentebedrijven groeit gemiddeld harder die dan van sierteeltbedrijven.
Foto: Gerard-Jan Vlekke

Westland trekt 2 ton uit voor een leerstoel voor de glastuinbouw. Welke professor daarvoor wordt aangesteld, is nog niet duidelijk.

De professor gaat zich de komende vier jaar bezighouden met het begeleiden van onderzoek dat relevant is voor de tuinbouw. Blijkt het project na vier jaar geslaagd, dan mag de leerstoel wat wethouder Karin Zwinkels (CDA, Kennis & innovatie) betreft blijven. In de commissie van vorige week woensdagavond vroeg fractieleider Peter Duijsens van Westland Verstandig naar de motivatie om voor dit project niet met de landbouwuniversiteit in Wageningen samen te werken, maar wel met de TU in Delft. "Wageningen is gespecialiseerd in tuinbouw," merkt hij op.

Innovatie en jeugd

Wethouder Karin Zwinkels (CDA, Kennis&Innovatie) antwoordt dat de samenwerking met Wageningen al loopt. Door verbinding te zoeken met de universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam wil ze bedrijven laten aansluiten op innovatie. Verder vraagt zij zich af waarom Westland wel mbo en hbo op de Hort Campus heeft, maar geen wetenschappelijk onderwijs. Zij meent dat dit een positief effect zal hebben op de Westlandse jeugd.

Tuinbouwsector

Hoewel het geen gemeentelijke taak is een leerstoel in het leven te roepen, ziet Zwinkels de 2 ton voor de komende vier jaar als een kleine gemeentelijke bijdrage voor wat er in de tuinbouwsector speelt. Grote vraagstukken over bijvoorbeeld het ecosysteem en de (wereld-)voedselproductie raken de tuinbouw. De komst van de leerstoel biedt volgens haar de kans om onderwijs te combineren met het bedrijfsleven.

Als na vier jaar blijkt dat de combinatie met de sector goed tot stand is gekomen en het project positief uitwerkt op de jeugd, dan vindt Zwinkels het project geslaagd en mag de leerstoel ook blijven.