Boek over de komst van de A4

Redactie 21-06-2019
Foto: Henk GroenendaalKor Kegel (l.) en Henk Tetteroo worden geïnterviewd over het boek.

Het leverde jaren van felle protesten op maar in 2015 is hij er toch gekomen; de doorgetrokken A4. Over de aanleg van dit kleine stukje snelweg is zoveel te doen geweest dat je er een boek over zou kunnen schrijven.

Dat is precies wat journalist Kor Kegel heeft gedaan in opdracht van de Midden-Delfland Vereniging. Deze vereniging werd ruim veertig jaar geleden opgericht om ongewenste ontwikkelingen in het groene gebied tegen te gaan. Met het boek wil MDV de effecten van de A4 op het groene Midden-Delfland in kaart brengen. De uitkomst is misschien verrassend; vier jaar na de opening van de A4 kan geconcludeerd worden dat het landschap van Midden-Delfland er beter voor staan dan voorheen, ondanks de komst van de snelweg.

Verdiept

Dat komt omdat het stuk asfalt dat uiteindelijk is aangelegd heel anders is dan hetgeen dat Rijkswaterstaat in 1957 voorzag met de plannen voor wat toen nog 'Rijksweg 19' werd genoemd. Mede door de inzet van werkgroepen als 'Stop Rijksweg 19' werd er een andere snelweg aangelegd dan in de jaren 60 was bedacht. Geen asfalt over een dijk boven het polderlandschap, maar verdiept, door een tunnel, voorzien van geluidsdempende maatregelen en met een eco-aquaduct. Daarnaast ging de aanleg samen met compensatiemaatregelen. Zo werden er routestructuren voor wandelaars, fietsers, kanoërs, ruiters, bikers en skeelers aangelegd, werd versnipperde glastuinbouw gesaneerd en konden weidevogels rekenen op bescherming.

Rijksweg 19

Journalist Kor Kegel schreef jarenlang voor het Rotterdamsch Nieuwsblad en later het Rotterdams Dagblad artikelen over plannen voor infrastructuur in de Rijnmond, waaronder de A4 door Midden-Delfland, de Blankenburgtunnel (A24) en de A13-A16. Voor artikelen over de A4 sprak Kegel veel met Henk Tetteroo, die jarenlang het gezicht van de werkgroep 'Stop Rijksweg 19' was. Juist op advies van deze Tetteroo vroeg de Midden-Delfland Vereniging aan Kor Kegel het boek te schrijven.

Het boek werd vorige week donderdag gepresenteerd tijdens een congres in Theater Koningshof in Maassluis. In het boek worden voor het eerst alle maatregelen om Midden-Delfland te beschermen op een rij gezet, in toegankelijke taal en voor een groot geïnteresseerd publiek. Het boek is te koop via de Midden-Delfland Vereniging, zie voor meer informatie: www.middendelflandvereniging.nl.