'Wateringse Ambachtsweg dit jaar veiliger'

Redactie 19-06-2019
Foto: Thierry SchutWethouder Leen Snijders.

Wethouder Leen Snijders (ChristenUnie/SGP, openbare ruimte) gaat volgende week in gesprek met bewoners van de Ambachtsweg. Die hebben zich verenigd in de werkgroep 'Verkeersveiligheid Ambachtsweg'. De bewoners vinden de weg onveilig door onder meer te hard rijdend verkeer. Initiatiefnemer Roberto van Veen heeft de gemeenteraad dinsdagavond toegesproken. De bewoners hadden verwacht dat de weg in april veiliger zou worden gemaakt. Dat is niet gebeurd.

De fracties van Gemeentebelang Westland, Westland Verstandig, PvdA en Groen Links hebben een motie ingediend waarin zij b en w dringend verzoeken de werkzaamheden om de weg te verbeteren alsnog snel op te pakken.

De wethouder legde uit dat het uitstel heeft te maken met een visie die voor Wateringen wordt gemaakt. De Ambachtsweg komt daarin ook voor. Morgenavond (donderdag) is er nog een participatiebijeenkomst. Worden daarin nog aanpassingen voor de Ambachtsweg aangedragen dan kunnen die in de werkzaamheden worden meegenomen, zegt Snijders. Hij wacht daarom eerst de bijeenkomst af en kan volgende week in gesprek met de werkgroep. Verder heeft hij toegezegd dat de verbeteringen aan de Ambachtsweg dit jaar worden uitgevoerd.