Oppositie hekelt Voorjaarsnota

Redactie 19-06-2019
Foto: Thierry Schut

De grootste Westlandse oppositiepartijen zijn niet te spreken over de Voorjaarsnota van het college. 'Broddelwerk.' Oppositiepartij GemeenteBelang Westland heeft na een fractieoverleg op maandagmiddag geen andere conclusie dan deze over de net gepresenteerde Voorjaarsnota. Westland Verstandig mist scherpe keuzes van het college. "Er liggen alleen heel veel visies.''

door Evelyne Lammerding

Het college presenteerde eind vorige week de Voorjaarsnota en kijkt aan tegen een schuld van 10,5 miljoen euro die kan oplopen tot 14 miljoen euro in 2023. Onder meer via nieuwe belastingen wil het college dit geld bij elkaar krijgen. Zo zou de ozb op niet-woningen volgend jaar 30 procent stijgen. De rioolheffing wordt 8 procent duurder, de afvalstoffenheffing stijgt 25 procent. De plannen voor een nieuw Naaldwijkse zwembad De Hoge Bomen, een nieuw theater De Naald en het gelijk houden van de ozb op woningen blijven overeind.

Verenigingsleven

De grootste oppositiepartijen Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland missen keuzes van het college. Bovendien ontbreekt volgens hen een gedegen dekking voor de voorziene kosten.

"Het college komt met een dekking die uitgaat van mogelijke inkomsten. Incidentele gelden tegen structurele kosten, dat kan niet,'' stelt Remmert Keizer, GBW-fractievoorzitter. "Ze hebben al een tik op de vingers gekregen van de provincie. Ons advies is niet op deze manier door te gaan.''

Het meest verbaast zijn partij zich over de voorgestelde stijging van 30 procent van de onroerend zaakbelasting (ozb) op niet-woningen. Het college wil de ozb volgend jaar met een derde verhogen en de jaren erna volgens het inflatiepercentage van 1,5 procent. De ozb op woningen stijgt volgend jaar wat betreft het college helemaal niet en in 2021 met 1,5 procent.

"Wat ze niet benoemen is dat het verenigingsleven keihard wordt getroffen door de ozb-stijging van 30 procent,'' zegt Keizer. "De subsidieregelingen voor verenigingen zijn al wegbezuinigd. Daardoor hebben die het al moeilijk. Met een stijging van de ozb en de invoering van reclamebelasting die verenigingen ook moeten betalen, lost het cement van de samenleving op.''

2010

Peter Duijsens, fractievoorzitter van Westland Verstandig meent ook dat het college geen keuzes maakt. "De problemen van 2010 zijn nog steeds de problemen van nu. We hadden en hebben een tekort aan starterswoningen. Er was toen te weinig groen en dat is nog steeds zo. Een nieuw zwembad de Hoge Bomen was al beslist. In 2020 zou er een nieuw theater De Naald komen. Voor het theater wordt volgend jaar een plan gepresenteerd. Voor het fitpark in Heenweg is een te klein bedrag geraamd. Als je iets niet goed kunt doen, die het dan niet. Het college kon beter kijken naar wat ze kunnen weghalen. Nu is nergens genoeg geld voor.''

Duijsens wil dat Westland ophoudt met het handhavingsbeleid in het buitengebied. Ook het geld voor bestrijding van ondermijning vindt Duijsens weggegooid geld. "Dat is geen taak van de gemeente.''

Daarbij mist Duijsens een oplossing voor het waarborgen van de verkeersveiligheid. WV dient daarvoor tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota een motie in. "Er zijn wel tien hotpots waar fracties constant oplossingen voor vragen. Het antwoord is altijd: Het heeft onze aandacht.''

Alternatief

LPF Westland dat jaren in de oppositie heeft gezeten, wil voor de terugkeer van de hondenbelasting in 2022 een alternatief bedenken, zegt fractieleider Dave van Koppen. "Wat ons betreft keert die belasting niet terug.''

De verhoging van de ozb op niet-woningen zou wat hem betreft verder moeten worden gespecificeerd. Hij vindt het goed dat GBW op de consequenties voor sportverenigingen wijst. "Er zou moeten worden uitgezocht of er een uitzondering kan komen voor sportverenigingen. Ook dan moet je de financiƫle consequenties kennen.''

LPF pleit verder voor het privatiseren van begraafplaatsen en denkt erover het college te adviseren De Naald compleet los te laten. "De Naald is afbetaald. Verkoop die voor een euro aan bijvoorbeeld Joop van der Ende. Die kan er iets moois van maken. Het kost de gemeente heel veel geld om zelf nieuwbouw te plegen.''

De raad bespreekt de Voorjaarsnota op 16 juli.