Motie huisvesting arbeidsmigranten bij bedrijven aangenomen

Redactie 19-06-2019
Foto: []

Arbeidsmigranten mogen wat betreft de gemeenteraad ook bij tuinbouwbedrijven worden gehuisvest. Westland Verstandig diende daarvoor een motie in die dinsdagavond met 19 stemmen voor en 15 tegen is aangenomen. Daarmee is de noodprocedure die de huisvesting van arbeidsmigranten in glastuinbouwgebied mogelijk maakt, uitgebreid.

De gemeente had vorige maand al een noodscenario in het leven geroepen om het beddentekort voor arbeidsmigranten op te lossen. Uitzendbureaus mogen voor twee tot maximaal drie jaar noodonderkomens plaatsen in glastuinbouwgebied. Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het (permanente) toezicht, kosten en parkeren. Glastuinbouw Westland kon tot en met 31 mei locaties aandragen.

Wethouder Karin Zwinkels (CDA, arbeidsmigrantenhuisvesting) zegt voor de zomer een besluit te nemen over de aangedragen noodlocaties. Zij heeft er dertien voorgelegd gekregen. Tijdens de raadsvergadering heeft zij gezegd de nieuwe locaties op 9 juli bekend te willen maken.

Zwinkels is van mening dat het huisvesten van arbeidsmigranten voor korte duur in het glastuinbouwgebied voldoende is. Zij hoefde niet een stap verder te gaan door ook huisvesting bij bedrijven toe te staan.

Ze kreeg bijval van onder meer de PvdA. Fractievoorzitter Nico de Gier stelt dat arbeidsuitbuiting op de loer ligt als arbeidsmigranten bij het bedrijf wonen. "Je moet de kat niet op het spek binden.'' De VVD steunde de motie ook niet. Sander Zuijderwijk, fractieleider van de VVD, wijst erop dat er geen dekking is voor de motie. Hij verwacht veel handhavingsdossiers. Coalitiepartij LPF heeft de motie gesteund.

Bedrijven mogen nu op kleinschalige schaal werknemers die op het bedrijf werken, ook huisvesten.